In memoriam


Piebe Huisman
Op dinsdag 25 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Piebe Huisman (Zorgcentrum de Wiken) op de leeftijd van 70 jaar. Hij was sinds 5 maart 2013 weduwnaar van Greetje Janke Dijkstra, met wie hij 40 jaar gelukkig getrouwd is geweest. Piebe Huisman is op 25 februari 1948 samen met zijn tweelingbroer Willem geboren. Hij is opgegroeid in Kollum en sprak soms nog even onvervalst Kollummers. Leren was niet zo Piebe zijn ding. Hij ging al snel aan het werk. Hij ontmoette Greetje met wie hij ging trouwen. Helaas kregen zij samen geen kinderen. Daar sprak Piebe niet veel over, maar het was voor hen een stil verdriet dat hun leven lang meeging. Piebe en Greetje kregen beide ook te maken met lichamelijke klachten en zorgen. Toen Greetje in 2013 overleed miste hij heel sterk zijn vrouw en maatje. In de dienst heb ik gezegd dat het leven van Piebe de laatste jaren gekenmerkt werd door inleveren en loslaten. Zijn gezondheid werd zo kwetsbaar dat zijn wereld steeds kleiner werd. Eerst had hij een hondje en maakte hij dagelijks een paar keer een rondje. Zo ontmoette hij ook mensen. Maar dat ging na verloop van tijd niet meer. Hij moest de auto weg doen en weer werd zijn wereld kleiner. Toen het thuis aan de Ludingakerke niet meer ging, kreeg hij een kamer in Zorgcentrum De Wiken. Hij voelde zich wel wat jong daarvoor, maar hij was tevreden met zijn kamer en met de mensen om hem heen. Helaas heeft hij er maar een half jaar mogen wonen. Zijn lichaam was op. Op 25 september is hij van ons heengegaan. De dankdienst voor zijn leven is gehouden op dinsdag 2 oktober in de Menorah. De Menorah was de kerk waar hij zijn vaste plekje (achter de kosters) had. Geloof en kerk waren als vanzelfsprekend met het leven van Piebe verbonden. Hij sprak er niet zo gemakkelijk over. Het hoorde gewoon bij hem.
Wij lazen samen de woorden uit 2 Korinthiërs 5 waar Paulus ons leven vergelijkt met een leven in een tent, kwetsbaar. Maar wij hebben ook een thuis bij God voor eeuwig. Zo is Piebe in Gods liefde geborgen. Wij willen zijn familie kracht en sterkte toewensen bij het verlies van hun broer, zwager en oom. Mogen zij omringd worden door God en mensen.


Pieternella Gesina (Nellie) Wachter-Bos
Op zondag 30 september is toch nog onverwacht van ons heengegaan ons gemeentelid Pieternella Gesina Wachter-Bos op de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde al vele jaren op de Alferhof 7. Zij was sinds 11 januari 1996 weduwe van Klaas Wachter. Nellie werd op 23 oktober 1926 geboren. Na haar lagere schooltijd ging zij werken bij haar ouders in de groothandel voor groente en fruit. Het was in die tijd niet gebruikelijk om door te leren. De oorlogstijd heeft op haar grote indruk gemaakt. Haar oudere broer zat ondergedoken. Ook had ze intense herinneringen aan de vrijmaking in de provincie Groningen die grote impact had op familiebanden.
Na haar huwelijk met Klaas gingen ze in Slochteren wonen. Daar zijn haar beide dochters opgegroeid. Voor de kinderen was zij een zorgzame en hardwerkende moeder. De kleinkinderen gaf ze altijd wat mee; dat was haar manier om haar liefde te laten zien en voelen. Samen met haar man heeft zij ook mogen genieten van vakanties en reizen. Nellie Wachter was bescheiden en niet zo op de voorgrond.
Ongeveer 22 jaar geleden kwamen ze naar Drachten, omdat ze graag dichter bij de kinderen wilden wonen. Helaas woonden zij maar 9 maanden hier samen, toen overleed haar man en moest zij alleen verder. Ze had via de kerk contacten met een aantal vrouwen. Zij trok met hen op. Helaas kwam zij de laatste tijd steeds meer alleen te staan. Elke zondag was ze trouw in de kerk en zat zij op de eerste bank aandachtig naar de dienst te luisteren. Voor haar kinderen en kleinkinderen liet zij een prachtig gedicht na. Dit gedicht stond in haar handschrift in de rouwkaart en de liturgie voor de afscheidsdienst. In de woorden van dit gedicht vertelt zij hoe zij van haar kinderen en kleinkinderen hield en volop leefde in het vertrouwen op God. Het was een soort ‘geestelijk testament’ dat zij voor ons achterliet. In de dienst stonden wij stil bij woorden die zij zelf aangegeven had: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’
In dat geloof hebben wij afscheid van haar genomen in een dienst op vrijdag 5 oktober in de Arke te Drachten.
Mogen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind de nabijheid en de troost van God en mensen ervaren.

Betty Leistra-Feenstra
Op 4 oktober is van ons heengegaan Betty Leistra-Feenstra (De Warrenhoven kamer 117) op de leeftijd van 85 jaar. Zij was de echtgenote van Henk Leistra met wie zij 54 jaar getrouwd mocht zijn. Op 23 april 1933 is Betty in Ee geboren. In 1945 werd zij geconfronteerd met verdriet, omdat haar vader overleed. Betty moest de huishoudschool opgeven en meewerken, want nu was er inkomen nodig. Het harde werken, o.a. aardappels rooien met de hand, heeft gevolgen gehad voor haar rug. Ze had altijd rugpijn. Later ging ze in Heemstede werken en daar leerde zij Henk kennen. Op 21 februari 1964 gingen ze trouwen.
Groot was de vreugde toen Jacob, hun zoon, werd geboren. Dat was een gelukkige tijd. Jacob kon goed leren en ging in Groningen studeren voor arts, maar toen sloeg het noodlot toe. Toen hij 19 jaar was kreeg hij een hersenbloeding en overleed. Het verdriet was zo ondraaglijk en intens. Voor Betty is er op de dag dat Jacob stierf veel veranderd. Ze kon dat niet en nooit begrijpen. De rest van haar leven heeft zij daarover strijd gehad met God. Ze kon het niet begrijpen waarom haar enige zoon haar werd afgenomen; een vraag waar ze nooit uitkwam en die haar leven en geloof stempelde. Ze moest het leven weer vervolgen. Een grote passie van Betty was klaverjassen. In dat spel kon ze opgaan en genieten. De laatste jaren werd de gezondheid van Henk en Betty steeds brozer en er was meer hulp nodig. In februari dit jaar verhuisden ze naar De Warrenhoven. Een hele stap om het vertrouwde Bloemkamp 22 op te geven, waar ze zoveel hadden meegemaakt. Maar de stap was goed. Daar was meer zorg en ook een stukje gezelligheid.
Op woensdag 10 oktober werd haar afscheidsdienst gehouden in de Wâldhôf te Opeinde. Wij stonden stil bij de woorden boven de rouwkaart uit Openbaring 21: 4: En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Betty heeft in haar leven verdriet en tranen gekend, maar wij mogen geloven dat God uiteindelijk haar zal troosten en de tranen zal afwissen. Dan zal alles nieuw zijn. In dat geloof hebben wij afscheid van haar genomen. Moge haar man Henk de nabijheid van God en mensen ervaren nu hij zonder zijn vrouw en maatje verder moet.
Ds. Anne Henk Boschma

 

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.

Elk teamlid heeft een ‘woonkamer’ onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma, T: (0512) 54 50 56
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Inmiddels heeft een gemeentelid toegezegd om zijn bijdrage hieraan te willen leveren. Daar zijn we heel blij mee. Om het team echt goed bemenst te krijgen zou het fijn zijn als er nog iemand uit wijk Oost is die deze dankbare vrijwilligerstaak op zich wil nemen in onze gemeente.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende, T: (0512) 52 06 21; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Pastorale Raad wijk Oost,

Aleid Bouma

De Bloemengroet vanuit de Menorah
Elke zondag staan in de Menorah twee mooie boeketten bloemen. Deze worden samengesteld door Annie van Heeringen, elke week weer. De bloemen worden na de dienst bezorgd bij gemeenteleden ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis en als groet en bemoediging van de gemeente. Vóór de dienst liggen op de daarvoor bestemde tafel kaarten waar alle kerkgangers hun naam op kunnen zetten.

De bloemen worden na de dienst bezorgd door gemeenteleden. Zij hebben in de dienst door handopsteking aangegeven dat zij de bloemen willen brengen. Wie de hand op steekt is soms even een spannend moment. Gemeenteleden willen elkaar niet graag voor de voeten lopen. En soms is er enige schroom omdat het ontvangende gemeentelid iets minder bekend is.
De Pastorale Raad vindt de Bloemengroet een van de hoogtepunten in het pastoraat. Zij kenmerkt onze gemeente; warmte en spontaniteit. We weten dat de Bloemengroet door ontvangers heel het erg wordt gewaardeerd. En dat de brenger eens niet een bekende is wordt juist als verrassend ervaren.
Alle reden voor de Pastorale Raad om hier nog vele jaren mee door te gaan. Daarom ons advies: steek uw hand vrijmoedig op en verras het bloemenpotje, dat bij de kerkdeur hangt, eens met een gulle gave.
Namens de Pastorale Raad,
Jan van der Leij,voorzitter

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.

Elk teamlid heeft een “woonkamer” onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma, T: (0512) 54 50 56).
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende, T: (0512) 52 06 21; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Namens de Pastorale Raad wijk Oost,
Aleid Bouma

Ga naar boven