Diaconaal overleg van wijk Zuid en Oost
In de gezamenlijke diaconievergadering van wijk Zuid en Oost deze maand is besloten om aan acht gezinnen/alleenstaanden in wijk Oost bijzondere hulp in de vorm van Poiesz-bonnen te verstrekken.
Daarnaast is besloten, door tussenkomst van Schuldhulpmaatje, een bedrag van €75 te schenken aan een moeder met drie kleine kinderen, voor de aankoop van een tweedehands eettafel met stoelen.
De FamtoFam collecte van 22 april heeft in de Menorah een bedrag van €303,40 en in de Zuiderkerk een bedrag van €162,05 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor mede namens de organisatie van FamtoFam.
Eerder dit jaar was al besloten dat de diaconieën van wijk Zuid en Oost elk € 500 zouden schenken aan FamtoFam.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Kerkvervoer naar Zuiderkerk en Arke (Herhaalde oproep)
Door de samenwerking met wijk Zuid en West wordt dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Oost dat we af en toe kerken in de Arke of de Zuiderkerk. In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Menorah kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah komen maar de afstand naar de Arke of de Zuiderkerk niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Oost zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk. T: 53 18 05 of mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie. Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer gaan uitbreiden.
Namens de kerkenraad,
Jan Holwerda

ZWO-collecte voor ons project in India
Op zondag 6 mei a.s. is de eerste collecte in de dienst bestemd voor het werk van Kerk in Actie in India. Daarover wil ik u graag nog even wat nader informeren.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad geëmigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.
Save kan veel met onze bijdragen doen maar het meest sprekende voorbeeld is in mijn ogen dat het hen 4,25 euro kost om een kwetsbaar kind op te sporen en haar doelstelling is om jaarlijks 500 kinderen te bereiken!
Mag ik ook dit keer deze bestemming van harte bij u aanbevelen?
Namens de CDD, Tett Vaatstra

Famtofam: “help ons helpen”
Wist u dat Famtofam een kleine stichting in Fryslân is? Opgericht na de verschrikkelijke aardbeving in Armenië (1988) waarbij naar schatting 25.000 doden te betreuren waren. Mensen in Noordoost Fryslân hebben toen contact gezocht met slachtoffers daar om te ondersteunen en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de oprichting van Famtofam. Doelstelling was en is om kinderen in de stad Gyumri in staat te stellen naar school te gaan. Nog altijd wonen 3.000 gezinnen daar in tot “woning” opgelapte goederencontainers onder erbarmelijke omstandigheden.
Famtofam probeert deze mensen te helpen door in Nederland sponsoren te zoeken die ginds een kind (en daarmee het hele gezin) financieel willen ondersteunen. Deze sponsoren zijn meestal gezinnen maar ook organisaties kunnen een kind sponsoren. Zo kent Famtofam diaconieën, Passages en zelfs een Gospelkoor onder haar sponsoren. Per kind wordt maandelijks €15 gedoneerd. Deze €15 komt geheel ten goede aan de familie daar. Het geld moet worden opgenomen bij de bank in Gyumri nadat men zich heeft gelegitimeerd met paspoort. Zo weten we zeker dat het geld bij de juiste persoon (en dus kind) terechtkomt. En €15 hier is €15 daar. Er gaat geen cent aan kosten af. Ook houdt Famtofam in Armenië de vinger aan de pols door 3 contactpersonen daar die alle gezinnen minimaal 1x per jaar bezoeken. Momenteel worden ruim 250 kinderen door Famtofam ondersteund.
Daarnaast verleent Famtofam sinds enkele jaren noodhulp. Deze noodhulp bestaat meestal uit voedsel en/of hout voor verwarming in de winter. Het gaat hierbij altijd om schrijnende situaties en die zijn daar aan de orde van de dag. Voedsel wordt gekocht en afgeleverd bij de families door de Famtofam contactpersonen, die ook het hout bestellen en laten afleveren bij de families.
Nieuw is het Famtofam Studiefonds. Dit fonds gaat in september dit jaar van start. Dit fonds verstrekt studiebeurzen aan studenten die wel willen en kunnen studeren maar daarvoor geen geld hebben. Famtofam betaalt de studiebeurzen rechtstreeks aan de universiteiten zodat we er van verzekerd zijn dat het geld op de juiste plek terechtkomt.
Tenslotte organiseert Famtofam in samenwerking met een school hier projecten waarvan arme scholen in Armenië profiteren. Zo wordt dit voorjaar een school(gebouw) in het Armeense dorpje Hatsik opgeknapt met geld dat is ingezameld tijdens de 40dagentijd vorig jaar door school en kerk van Garyp.
Kortom, Famtofam is concreet bezig in Armenië met geld dat door lokale initiatieven bijeen wordt gebracht.
Famtofam is dan ook erg blij met de financiële steun die de diaconieën Oost en Zuid willen bieden door o.m. de collecte van 22 april te bestemmen voor het werk van Famtofam. In de dienst van 15 april hopen wij met beelden nog meer duidelijk te maken wie we zijn en waar we voor gaan. Voor meer info, W: www.famtofam.nl en volg ons op Facebook.

Deurcollecte afkondiging zondag 25 maart 2018.
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!

Uitnodiging middag voor ouderen op dinsdag 10 april om 14.00 uur in de Menorah
We willen u uitnodigen voor de derde middag voor ouderen, die plaats zal vinden op dinsdagmiddag 10 april a.s. van 14.00- 16.30 uur. Déze bijeenkomst is weer in de Menorah.
Op deze middag komt dominee Henk van den Bosch, docent Seminarium en Opleidingscoördinator aan de Protestantse Theologische Universiteit van Groningen (ook werkzaam geweest als academic dean in Lusaka Zambia) vertellen over het lange en intensieve traject dat studenten Theologie moeten afleggen om predikant te worden.
We hebben dominee van den Bosch vooraf een aantal vragen gesteld, zoals:
- wat beweegt jongeren om voor Theologie te kiezen
- over welke kwaliteiten moet je beschikken om deze studie te kunnen doen
- welke selectiecriteria worden er door de universiteit gehanteerd: wie mag de studie volgen
- hoe ziet de studie Theologie er in zijn totaliteit uit en met welke vakgebieden krijgen de studenten zoal te maken
- welke valkuilen/ moeilijkheden kunnen zich voordoen tijdens de opleiding
- hoe doen de studenten praktijkervaring op en hoe worden ze begeleid
- wordt elke student een predikant
- welke mogelijkheden zijn er na de opleiding
We zijn heel benieuwd wat dominee van den Bosch ons op 10 april a.s. allemaal gaat vertellen en we hopen van harte dat u daarbij aanwezig zult zijn. Akke Oppewal heeft weer de leiding van deze middag.
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u ons altijd even bellen.
Tot ziens op 10 april a.s.
Trienke Bijland, tel. 524831 en Ineke Hoving, tel. 519396

3e Middag voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder, van de Hoeksteen en de Menorah.
Op 27 februari j.l. zijn we in de Hoeksteen met Martha en Fokke Wijngaarden mee op reis geweest naar Tanzania en Japan en we hebben aan de hand van hun beeldmateriaal en hun verhalen kunnen meebeleven wat het betekent om de vulkanen Kilimanjaro en Fuji te beklimmen. Een hele uitdaging!
Er waren circa 70 gasten aanwezig en we hebben genoten van de belevenissen van Martha en Fokke. Ook de liturgie, verzorgd door Akke Oppewal en Jitske Fokkema, was fijn om mee te maken en met dank aan Hans Dorsman konden we volop zingen.

Maaltijd op 6 april a.s. in de Oase
Vrijdag 6 april om 18.00 uur hebben we weer een gezamenlijke maaltijd. Goed voor de onderlinge contacten en gezelligheid. Bovendien is dit een gezamenlijke maaltijd voor Drachten breed. Het is nl. tot stand gekomen in samenwerking met het ZWO. De netto opbrengst van deze maaltijd is nl. voor Kerk in Actie project: geen kinderarbeid in India. En om in stijl te blijven houden we een Indisch/Chinese 3 gangenmaaltijd. En dat slechts voor 10 euro p.p. excl. de drankjes. Evelien Vrolijk zal deze avond iets vertellen over het KIA project. Dus iedereen van harte uitgenodigd om te komen. U kunt zich opgeven via de lijsten die in de hal van de kerk liggen. Hierop kunt u ook aangeven of u vervoer nodig hebt want dan halen en brengen we u. Per mail kunt u zich opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot vrijdagavond 6 april! Diaconie/ZWO

Bestemming opbrengst vrije collectes Zuid en Oost
Op de vergadering van de gezamenlijke diaconieën van Zuid en Oost op 6 februari is besloten dat de opbrengst van de twee vrije collectes van de diaconie op 22 april en 30 september 2018, wordt besteed aan respectievelijk de stichting Famtofam en aan de stichting Thrud. (betekenis: arbeid)
Stichting Famtofam is een stichting die actief is in de regio Shirak in Armenië. Zij ondersteunt de allerarmste kinderen en daarmee het hele gezin met financiële middelen om naar school te kunnen gaan. Daarnaast verleent Famtofam noodhulp bij acute noodsituaties. Verder werkt men aan een studiefonds.
De stichting TRUD zet zich in voor onze medemens in Oost-Bulgarije. Zij verleent concrete humanitaire hulp (voedselpakketten, kleding transport, financiële ondersteuning schoolgaande kinderen) met het evangelie als drijfveer. Daarnaast wordt het evangelie verkondigd via huisgemeenten. Stichting TRUD werkt in Bulgarije samen met de lokale Stichting Samaritaanse vrouwen.
Naast de opbrengst van deze collectes hebben zowel Zuid als Oost besloten om deze stichtingen met elk €500 te ondersteunen.
In dezelfde vergadering is besloten door Zuid en Oost om de Stichting Grannies2Grannies uit Tijnje te ondersteunen met elk €500. Deze stichting presenteert zich in en na de eredienst van zondag 24 juni 2018.
U wordt over de vrije collectes en deze stichtingen nog nader geïnformeerd in de Geandewei.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost.
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Zondag 11 maart: Paasgroetenactie voor gevangenen
Een goede wens met Pasen voor gedetineerden binnen en buiten Nederland. Ook in 2018 kunt u paasgroeten sturen. Op zondag 11 maart wordt in alle wijken en in de Grote Kerk de gelegenheid geboden om een kaart mee te nemen waarmee u een paasgroet kunt sturen aan een gedetineerde. Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in de gevangenis. Onder leiding van de predikant zijn gedetineerden aan de slag gegaan met het thema van de 40-dagencampagne ‘Onvoorwaarlijke liefde.’ Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden. Zo’n paasgroet doet de gedetineerden goed. Zij realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Doet u mee, stuurt u ook een kaart?

Uitleg kaarten Paasgroetenaktie,
Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.
De onderste kaart kan de gedetineerde zelf verzenden, dus daar mag niets op geschreven worden. Het is wel fijn als u daar alvast een postzegel op plakt. Dit is een foto, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen verzenden. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan. Zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.
Omdat het dubbele kaarten zijn, verzendt u deze in een envelop met postzegel. De adressen van de inrichtingen staan op de etiketten. Namens het ZWO,

Bestemming opbrengst vrije collectes Zuid en Oost
Op de vergadering van de gezamenlijke diaconieën van Zuid en Oost op 6 februari is besloten dat de opbrengst van de twee vrije collectes van de diaconie op 22 april en 30 september 2018, wordt besteed aan respectievelijk de stichting Famtofam en aan de stichting Thrud. (betekenis: arbeid)
Stichting Famtofam is een stichting die actief is in de regio Shirak in Armenië. Zij ondersteunt de allerarmste kinderen en daarmee het hele gezin met financiële middelen om naar school te kunnen gaan. Daarnaast verleent Famtofam noodhulp bij acute noodsituaties. Verder werkt men aan een studiefonds.
De stichting TRUD zet zich in voor onze medemens in Oost-Bulgarije. Zij verleent concrete humanitaire hulp (voedselpakketten, kleding transport, financiële ondersteuning schoolgaande kinderen) met het evangelie als drijfveer. Daarnaast wordt het evangelie verkondigd via huisgemeenten. Stichting TRUD werkt in Bulgarije samen met de lokale Stichting Samaritaanse vrouwen.
Naast de opbrengst van deze collectes hebben zowel Zuid als Oost besloten om deze stichtingen met elk €500 te ondersteunen.
In dezelfde vergadering is besloten door Zuid en Oost om de Stichting Grannies2Grannies uit Tijnje te ondersteunen met elk €500. Deze stichting presenteert zich in en na de eredienst van zondag 24 juni 2018.
U wordt over de vrije collectes en deze stichtingen nog nader geïnformeerd in de Geandewei.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Zorgeloos vakantie vieren..
Dat is wat Hetvakantiebureau.nl haar vakantiegasten wil bieden. Zij verwelkomen ieder jaar veel gasten: senioren zonder zorgbehoefte, maar ook senioren die niet (meer) zo eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben door een chronische ziekte of een beperking.

Ook organiseren ze vakanties voor specifieke doelgroepen zoals: mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, mensen met een visuele beperking of met een licht verstandelijke beperking. Ook worden er, samen met YMCA, YCamps Eénoudervakanties, tijdens de zomerperiode vakanties voor eenoudergezinnen georganiseerd. RCN stelt in 2018, in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl opnieuw bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Deze vakanties zijn bestemd voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.

De prijzen variëren per accommodatie en arrangement. De kosten zijn voor eigen rekening. Er kan eventueel aanspraak worden gedaan op een bijdrage van de Diaconie of het Vakantiefonds.

Er zijn vrijwilligers die 24 uur per dag klaar staan om de gasten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen, en indien nodig, zorg of begeleiding te bieden.

Voor meer informatie, W: www.hetvakantiebureau.nl
U kunt bij ons een vakantieboekje aanvragen. Ook kunnen we u helpen bij het invullen van de formulieren.

Misschien een keer als vrijwilliger mee?
Het vrijwilligersteam bestaat uit enthousiaste, betrokken mensen met een uiteenlopende achtergrond, opleiding en ervaring, die het geven van aandacht aan de gasten voorop hebben staan. Het hele jaar door zijn er diverse functies beschikbaar (verpleegkundige/verzorgende, gastvrouw/-heer, recreatiecoördinator, etc.). Bent u iemand die dit aanspreekt? Ook hierover kunt u een informatieboekje bij ons aanvragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande diakenen:
Jan Holwerda, T: (0512) 53 18 05
Ineke Krol, T: (0512) 54 54 78

Verslag Landelijke Diaconale Dag
Afgelopen zaterdag 11 november 2017 begon de dag vroeg voor ons. We gingen naar Utrecht om de 122ste Landelijke Diaconale Dag mee te maken ! Deze dag werd bezocht door circa duizend diakenen uit het hele land.

We gingen met de trein en kwamen mooi op tijd aan. Het thema van de dag was: ‘Smaakmaker; geloof, hoop en liefde delen’.
Er was eerst een gezamenlijk openingsprogramma (Welkom door Kees Posthumus en opening door R. de Reuver, Scriba van de PKN). We hebben samen gezongen met The Psalm Project en deden een Quiz. We konden onze kennis testen over het werk van Kerk in Actie. Ook was er de verkiezing van Smaakmaker van het jaar. We mochten meebeslissen wie de winnaar werd van de Top 3 van plaatselijke inspirerende initiatieven. Eetgroep HapSnap uit Montfoort is hierbij gekozen tot het beste diaconale initiatief van 2017. Deze eetgroep helpt vluchtelingen via maaltijden aan een sociaal netwerk.
Na een snel bakje koffie/thee werd het tijd voor de eerste workshopronde. We gingen in groepen uit elkaar. Rob en Mariska volgden de Workshop ‘Hoe kunnen diaconaat en pastoraat elkaar versterken’. We hebben onder andere gesproken over Bijbelverhalen waar pastoraat en diaconaat beide in voorkomen. Ook hebben we nagedacht over de vraag wat je kunt doen in jouw gemeente om diaconaat en pastoraat dichter bij elkaar te laten komen.
Jan volgde de workshop ‘Kerk in de buurt’. In deze workshop werd verteld over hoe je verbinding kunt maken met andere kerken en maatschappelijke organisaties om activiteiten te organiseren en verbinding te zoeken met inwoners van de wijk. Aalzen volgde een workshop over de ‘40dagentijdcampagne 2018’. Vervolgens was het alweer tijd voor de lunch. En konden we luisteren naar liederen gezongen door The Psalm Project.

’s Middags ging Rob een lied instuderen met mensen van het Migranten koor van de Karengemeenschap. Dit koor bestaat uit mensen die gevlucht zijn vanuit Myanmar.
Aalzen en Jan hebben de belevenismarkt bezocht. Op deze markt staan mensen van diverse organisaties. (onder andere de Rudolph Stichting, Kerk in Actie, PDKN (Protestants. Diaconaal Krediet Nederland). Mariska is bij een workshop van Stichting Rotterdam geweest. Prof. H. Noordegraaf heeft tijdens deze workshop de uitkomsten gepresenteerd van 10 jaar onderzoek naar diaconaat.
Dan restte nog het afsluitende programma. Het gezamenlijk ingestudeerde lied met het Migrantenkoor werd ten gehore gebracht. De zaal haakte aan met zang en gebaren. Ook werd er vooruitgekeken naar de Advent- en kerstcampagne ‘Geef hoop aan een kind op de vlucht’. Ds. Karin van den Broeke, praeses van de Generale Synode van de PKN sloot deze mooie dag met ons af, rond de klok van 16.00 uur.
Hartelijke groet,
Jan Holwerda, Aalzen Adema, Rob Schutter (Diaconie Wijk Oost)
Mariska Otten (Diaconie Wijk Zuid)

Een nieuw seizoen
De vakantie is voor de meeste mensen ten einde en dat betekent het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. De diaconie heeft vorige week haar eerste moderamenoverleg gehouden en gesproken over beleid en activiteiten voor het komende seizoen. Zo gaan we in wijk Oost met de diakonie van De Hoekstien kijken wat we gezamenlijk kunnen doen in onze wijk. We gaan daarbij niet alleen gemeenteleden maar ook randkerkelijken en niet-kerkelijken proberen te bereiken.

Daarnaast is De Hoekstien actief op het AZC Drachten. Gezamenlijk willen we ook daar aanwezig zijn en activiteiten ondernemen. Wij zijn daarom op zoek naar een vrouw/man die, samen met de vluchtelingendiaken van De Hoekstien, diakonaal actief wil zijn onder vluchtelingen. Nadere informatie kunt u bij ondergetekende verkrijgen.
Verder gaan we de bestaande contacten die we hebben met Schuldhulpmaatje, Diakonie wijk Zuid, WMO/PING loket, Voedselbank en Hospice verder ontwikkelen en versterken.
Onze zichtbaarheid en bereikbaarheid op de website van PGDrachten/wijk Oost kan beter, ook daar gaan we aan werken. Daarnaast een infoblad op A4 formaat met in het kort alle informatie van uw diakonie in deze wijk.
Namens de diakonie van wijk Oost, 
Jan Holwerda

Mantelzorg Ondersteuning (MZO)
De taakgroep MZO van de PGD wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers.
De taakgroep MZO van de PGD, maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de Gemeente Smallingerland.
Contactpersonen wijk Oost:
Dhr. A. Oosterveld. Grootzand 13, 9202 XE Drachten. T:(0512) 51 92 89. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen Diaconaal werker PGD: Mw. A. v.d Meer. T: (06) 184 624 27, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven