Menorah                            de Arke                        Zuiderkerk

Zondag 19 augustus 2018 9.30 uur

Dienst in de Arke

De wijkkerkenraden van wijk Oost, Zuid en West heten u van harte welkom in deze dienst.
Berichten voor de diensten doorgeven: donderdag vóór 19.00 uur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaargang 18, nummer 33

Naam van de zondag

Tiende zondag van de zomer

Kleur van de Zondag

Groen: teken van hoop, groei, leven en toekomst

Ochtenddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. J.G. Arensman

Ouderling van dienst

dhr. H. Sietsma

Organist/Pianist

dhr. C. Zijlstra

Lector/ lectrice

   ?

Schriftlezing

   ? 

Koster van dienst

mw. A. Jansens 

Kindernevendienst

I.v.m. vakantie geen kindernevendienst

Oppas

  Petra en Geertje de Haas

Beamer

1e Collecte

PGD Eigen Jeugdwerk

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Vluchtelingen kinderen

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180
De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en Liturgien
Wilt u een GROOT-letter liturgie? Neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten

Aandacht voor elkaar wijk Zuiderkerk

Overlijden
De heer A.J. Fonk (De Drift 34-02, 9203 GH) is 15 augustus overleden, op de leeftijd van 83 jaar. De afscheidsdienst vindt plaats in de Zuiderkerk op maandag 20 augustus om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen toe.
Pastoraat

 • Mevrouw A. Bruinsma-Knol is helaas weer opgenomen in Nij Smellinghe na een hersenbloeding. Ze mag dit weekend even naar huis.
 • Mevrouw F. Kempenaar-Jager is vorige week opgenomen in De Lijte te Ureterp.
 • De heer S. A. van Dijk verblijft in Hospice Smelnehaven.
 • De heer K. Bruinsma is sinds begin augustus in Smelnehaven.
 • Mevrouw J. Meijer-van der Weide heeft haar enkel gebroken en is daarom opgenomen in woonzorgcentrum Rikkingahof kamerer 225, te Oosterwolde
 • De heer S. Blom is nog opgenomen op de afdeling Observatie & Diagnose van Neibertilla.
 • De operatie van mevrouw M. Talsma-van Leeuwen is inmiddels meer dan vier maanden geleden. Gelukkig mocht ze na die lange periode deze week weer naar huis uit de Marrewyk!
 • Mevrouw IJ. Dijkstra-Bergsma die op 31 juli haar honderdste verjaardag vierde, heeft afgelopen week een operatie aan haar pols ondergaan. Ze mocht dezelfde dag weer naar huis.

  Met allen die ziekte en zorg kennen voelen wij ons verbonden, ook als ze hier niet genoemd (willen) worden. We wensen hen sterkte en moed toe.
  Jubileum

  Het echtpaar Kuiper – van der Velde (Klaverweide 72, 9203 GC) hoopt op 21 augustus te vieren dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd!
  Tineke Bosma

Aandacht voor elkaar wijk Oost Menorah

Van ons heengegaan:
Op donderdag 16 augustus is van ons heengegaan ons gemeentelid de heer B. Zoodsma, op de leeftijd van 77 jaar. De afscheidsdienst zal zijn op woensdag 22 augustus om 13.30 uur in de Menorah, waarbij er vooraf gelegenheid is tot condoleren.
We willen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen toewensen bij dit verlies en gemis.
Op zondag 9 september zullen we hem gedenken in de dienst in de Menorah.

Aandacht voor elkaar
• De heer. H. de Vries heeft vorige week een operatie ondergaan in ziekenhuis Nij Smellinghe. Hij is inmiddels weer thuis. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.
• Mevrouw. H. Boomsma-Procee verblijft nog steeds tijdelijk in Verpleeghuis Stellinghave te Oosterwolde. We hopen met en voor haar dat er spoedig plek voor haar zal zijn in Drachten.

Wij denken ook aan hen die thuis te maken hebben met ziekte en zorg en soms wachten op uitslagen van onderzoeken en/of behandelingen moeten ondergaan. Heel veel kracht en sterkte gewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,
De Pastorale Raad

Jubileum
Op 27 augustus hopen dhr. J.O. Stoker en mevr. T. Stoker-Wouda te gedenken, dat ze op die dag 65 jaar getrouwd zijn. Omdat de heer Stoker al een paar jaar in Neibertilla verblijft, zal dit niet uitgebreid gevierd worden. Als gemeente willen we het echtpaar Stoker van harte feliciteren met dit bijzondere feit, en wensen hen toe dat zij ook in de toekomst de nabijheid van God en mensen mogen ervaren.

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
Hospice Smelnehaven: Het Zuid 20, 9203 TD Drachten 

UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum
Stellinghaven, Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde
Rispinge, Rispinge 1, 9203 ZG Drachten
Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Veenwouden
De Skûle, Stationswei 12, 9123 JZ Metzlawier
Rikkingahof, Rikkingahof 1, 8431 NB Oosterwolde
De Lijte, Lijteplein 56, 9247 ES URETERP

De bloemen gaan als groet van de gemeente wijk Zuiderkerk naar:
Familie J. Kuiper-van der Velde en mevrouw S. Boonstra

De bloemen gaan als groet van de gemeente wijk Ooste Menorah naar:
Mevrouw G. Koetje en Mevrouw J. van Wieren

De bloemen gaan als groet van de gemeente wijk West de Ark naar:
Familie D. van Solkema en Familie K. Heidbuurt

MEDEDELINGEN
Vakantie koster Menorah
De koster van de Menorah, Mieneke Bult, is met vakantie van 6 augustus t/m 2 september. Aanspreekpunten zijn:
Van 6 augustus t/m 19 augustus : Roel van Duinen tel. 532666/ 06 17582092 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Van 20 augustus t/m 2 september : Chris de Haan tel. 510868/ 0628972449 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Hallo jongens en meisjes,

Vanaf 22 juli heeft ook de kindernevendienst van de Menorah vakantie.
Wij zien jullie graag weer na de zomervakantie op zondag 9 september.
In de vakantie staat er een doos met kleurplaten voor jullie in de kerk.
Tot ziens en een fijne vakantie.
De leiding van de kindernevendienst.

Vakantie ds. Boschma
Ds. Boschma heeft vakantie tot 21 augustus. In deze periode kunt u een beroep doen op mevr. T. Bosma (kerkelijk werker in wijk Zuid). Zij vervangt hem en is beschikbaar voor crisispastoraat. In dringende situaties kunt u contact met haar opnemen. (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
De berichten voor het Menoraviertje en Geandewei worden in deze periode verzorgd door mevr. A. Bouma  (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).  Pastorale berichten graag aan haar doorgeven.

Startzondag 2018
Zuiderkerk, Arke en Menorah

De Startzondag voor de wijken Zuid, West en Oost wordt gehouden op 16 september 2018, in de Arke.
Iedere wijk in Protestants Drachten heeft zijn eigen cultuur en het is daarom een spannende, maar een mooie uitdaging om de goede samenwerking die er al was tussen de wijken Zuid en Oost nu uit te breiden met wijk West. En zo gaan we langzaam maar zeker samen op weg naar één PG Drachten.
Al het nieuws over deze startzondag; aanmelding, repetitieavonden enz. vindt u in de map Activiteiten/Startzondag 2018 ZAM

Meer nieuws in de map Activiteiten, o.a. de Startzondag 2018 en "Nieuws van ... " in de submappen "Pastoraal Nieuws", "Nieuws van de diaconie" etc. 

Koffiedrinken na de dienst
Elke zondagmorgen zorgen de kosters dat er een lekker bakkie koffie of thee voor iedereen klaar staat. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. U kunt dan na de dienst even gezellig met elkaar na- en bijpraten. Iedereen is hierbij van harte welkom!

De kosten van dit gezamenlijk koffiedrinken zijn hoog. Ze bedragen bijna een kwart van het totale wijkbudget van wat Drachten-Oost te besteden heeft.
Om deze kosten te drukken staat op het buffet een busje, waarin door iedereen vrijwillig een bijdrage mag worden gedaan.
Ook staan op de tafels doosjes voor hetzelfde doel.
Op deze manier kan het koffiedrinken door blijven gaan

 

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Jan Holwerda en Coby de Vries

    
Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de map Activiteiten/Agenda op deze site

Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten/Activiteiten Vorming en Verdieping.

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. Jannie v.d. Zee, tel. 516901

Ga naar boven