Zondag 20 januari 2019

09:30 uur

 

De wijkkerkenraad heet u van harte welkom in deze dienst.

Berichten voor de diensten doorgeven: donderdag vóór 19.00 uur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam van de zondag

Exultat Gaudio; de eerste zondag na de verschijning van de Heer

Kleur van de Zondag

Groen

Ochtenddienst

09.30 uur                  

Voorganger

ds. A.H.Boschma

Ouderling van dienst

dhr. A.Boven

Organist/Pianist

dhr. P.de Jong

Lector/ lectrice

mevr. N.van Gelderen

Schriftlezing

Galaten 3: 25-29 / Lucas 3: 15-16 + 21-22

Koster van dienst

fam. van Duinen

Kindernevendienst

mevr. T.v/d Ploeg

Oppas

mevr. J.Willemsma

Beamer

dhr. R.Tel

1e Collecte

PKN collecte oecomene

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Eigen Jeugdwerk

De kerkdiensten zijn te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180

Pastoraat wijk Oost

Wij gedenken……
Op 7 januari is van ons heengegaan ons gemeentelid Gepke Eenling – Dijkstra op de leeftijd van 83 jaar. Zij was sinds 22 oktober 2004 weduwe van Ritske Eenling. De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 11 januari in De Arke.
Boven de rouwkaart staat: “De Heer is mijn herder dus heb ik alles wat ik nodig heb”.
Mogen de kinderen, klein en achterkleinkinderen de troost en nabijheid van God en mensen ervaren.

Aandacht voor elkaar
Voor zover mijn informatie reikt, ligt er op dit moment niemand in het ziekenhuis.
Mevr. S. Bos–Brouwer verblijft in de Marrewyk (k. 5, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten). Ze wacht nog op een plekje in een zorginstelling.

Wij denken aan allen die thuis ziek zijn of zorg kennen. Mag de Eeuwige God mensen omringen en mogen wij om elkaar bewogen zijn.

Man van glas
U kent vast allemaal Arjan Robben wel, de bekende voetballer. Hij kreeg ooit de bijnaam ‘man van glas’. Arjan Robben was namelijk heel snel geblesseerd en dan kon hij niet spelen. Hij was kwetsbaar als glas. De laatste weken van ons jaar voelde ik mij ook een man van glas. Ik was zeer snel ‘geblesseerd’. Blijkbaar ben ik te diep in mijn reserves gegaan en maande mijn lichaam mij op een vervelende manier tot rust. Afgelopen week heb ik verplicht rust genomen en ik zal wat voorzichtiger met mijn krachten moeten omspringen.
Het is vervelend dat ik uitviel en dat allerlei mensen daardoor moesten inspringen en extra inspanning moesten leveren. Allen die daarin een bijdrage hebben geleverd heel veel dank.
Afgelopen vrijdag 11 januari ben ik weer aan de slag gegaan en ben ik weer volop beschikbaar.

Een hartelijke groet voor u allen, Ds. Anne Henk Boschma

De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar:
Dhr. J. Veen en Mevr. G. Holl

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
Hospice Smelnehaven: Het Zuid 20, 9203 TD Drachten
UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum
Stellinghaven, Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde

AFKONDIGING
De Algemene Kerkenraad komt morgenavond, maandag 21 januari, bijeen om het voorgenomen besluit t.a.v. de gebouwen om te zetten in een definitief besluit inclusief enkele aanvullende uitgangspunten. Een persbericht hierover verschijnt op woensdag 23 januari; de uitgebreide berichtgeving hierover komt in de Geandewei van 31 januari. Wilt u eerder op de hoogte zijn? De uitgebreide berichtgeving wordt al op dinsdag 22 januari geplaatst op de website van de
PGD.

NIEUW ROOSTER ZAM-DIENSTEN 2019
Op dit moment is er veel in beweging in de Protestantse Gemeente van Drachten. Daar moeten wij allen onze weg in vinden. Er was een rooster voor de diensten van 2019 gemaakt. De ZAM-diensten stonden ook in Geandewei. Om tijd te krijgen om alles goed te regelen en zorgvuldig met verschillende wensen om te gaan, is het preekrooster voor de eerste drie maanden gewijzigd. Zo hopen wij dat er goede balans is, waar wij samen enthousiast mee kunnen werken. Het nieuwe rooster is of zal in de map Kerkdiensten komen te staan en is als volgt opgebouwd:
de ene zondag hebben wij dienst in de “eigen wijkkerk” en de andere zondag is er een ZAM-dienst.
Zo wisselt dat steeds af en kunnen wij enerzijds blijven genieten van diensten dichtbij huis en anderzijds met elkaar kennismaken en toegroeien naar een nieuwe gezamenlijke start van Zuiderkerk, Arke en Menorah.
Eén keer in de maand is er een ZAM+-zondag. Dan zijn er dus twee diensten achterelkaar in één wijkkerk.
Er is een kort ochtendgebed om 8.45 uur voor hen die van een rustige dienst houden, die maximaal 45 minuten duurt.
Om 10.00 uur is er dan een dienst met iets een plus, zoals extra muziek, zang of andere vormen.
Zo willen we graag de ZAM-diensten een nieuwe impuls geven en zoeken naar nieuwe wegen.
In januari weten wij meer over de ontwikkelingen en zullen wij verder het rooster vaststellen.
Namens de moderamina van de wijken Oost, West en Zuid,
Hans Dorsman.

Vrijwilligersavond Zuid/Oost
Op 18 januari 2019 wordt een gezamenlijke vrijwilligersavond gehouden. Deze avond is bestemd voor diegenen, die een bijdrage geleverd hebben aan het kerkenwerk van de kerken Oost en Zuid.
Dit jaar wordt een stamppotbuffet georganiseerd in de Zuiderkerk.
De inloop is om 18.00 uur, zodat we om 18.30 uur het buffet kunnen openen. Vanwege de organisatie dient u zich op te geven vóór 10 januari, als u aan dit buffet deel wilt nemen.
U kunt zich aanmelden door: float: right;
Een e-mail te sturen naar Willemien de Jong: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen met 0512-472357 of te bellen met Jentje Koopstra 0512-520242.
We kijken uit naar uw komst op 18 januari en hopen er met elkaar een gezellige avond van te maken.

Jeugdwerkersavond 31 januari 2019
Ken jij alle mensen in onze PKN- gemeente die zich op één of andere manier bezighouden met jeugd; 0 tot en met +/- 18-jarigen? Weet jij welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden voor deze leeftijdscategorie? En ben je op de hoogte van het bestaan van de Centrale Jeugdraad Drachten, wat die doet en wie daarin zitten?
Ja, petje af!
Nee, geen paniek!
Laten we elkaar ontmoeten en wel:

Donderdagavond 31 januari inloop vanaf 19.45 uur
Start om 20.00 en afsluiting om 21.45 uur
In de Arke (Flevo 161)

Dus houd jij je bezig met de geloofsopvoeding van 0 tot en met +/- 18-jarigen wees er dan bij! Meld je snel aan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of je eigen jeugdouderling (graag naam en wat je doet)
Namens de Centrale Jeugdraad Drachten; Arjan Boven, Annie de Jong, Kerst Ruiter, Dorine Sloot, Paul Veenstra.

ALL4ONE
ALL4ONE, het is even wat nieuws.
Wij leggen het uit! Als tienerwerkers van onze Protestantse Gemeente van Drachten hebben wij toenadering tot elkaar gezocht.
De 4 wijken gaan samen optrekken met één doel. De tieners, die wij zo nu en dan onder onze hoede hebben, bij God brengen.
God is natuurlijk de ONE. De énige die er écht toe doet.
Hoe gaan we dat doen? Op de eerste Zondag van de maand is er iets te beleven. Meestal een bijeenkomst in de vrijgekomen kerk om 10.30 uur.
We beginnen al op 6 januari 2019 in de Menorah.
Wat vragen wij?
Graag zien wij ALL(e) tieners daar. We gaan samen (laat) ontbijten en we gaan het over God hebben. Dus ouders, geef ze een broodje of iets dergelijks mee zodat wij naast geloofs-groei ook de gewone groei kunnen onderhouden. Naast de “tienernevendiensten” zullen er ook andere Jeugddiensten georganiseerd worden. Wellicht zullen wij ook onder onze nieuwe naam heel andere opties aanbieden of tippen.
Let maar op: wij komen zeker met onze nieuwe beeltenis weer bij u, met als motto: wij gaan allen voor die Ene!!
Een gezegende Kerstperiode gewenst van alle tienerwerkers!

Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de map Activiteiten/Agenda op deze site
Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl
 in de map activiteiten/Activiteiten Vorming en Verdieping.

Petrus, geloof, hoop en liefde inde protestantse kerk.
Op de tafel bij de ingang van de kerk leg ik een stapeltje van het tijdschrift PETRUS neer. Dat kunt u inzien en eventueel meenemen. Als u er belangstelling voor heeft, kunt u een gratis abonnement aanvragen. Het adres waar u dat kunt doen staat in het tijdschrift. Het abonnement is gratis. Elke maand leg ik een nieuw stapeltje neer totdat ik merk dat er geen belangstelling (meer) voor is.
Hans Dorsman, scriba

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnen komst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in te doen of als een attentie te geven.
Uw Diaconale Raad Oost.

Koffiedrinken na de dienst 
Elke zondagmorgen zorgen de kosters dat er een lekker bakkie koffie of thee voor iedereen klaar staat. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. U kunt dan na de dienst even gezellig met elkaar na- en bijpraten. Iedereen is hierbij van harte welkom!
De kosten van dit gezamenlijk koffiedrinken zijn hoog. Ze bedragen bijna een kwart van het totale wijkbudget van wat Drachten-Oost te besteden heeft.
Om deze kosten te drukken staat op het buffet een busje, waarin door iedereen vrijwillig een bijdrage mag worden gedaan.
Ook staan op de tafels doosjes voor hetzelfde doel.
Op deze manier kan het koffiedrinken door blijven gaan

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
J. Holwerda en C. de Vries
    

De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en liturgieën 
Wilt u een GROOT-letter liturgie? Neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten 

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. mw. C. de Vries 510868

Ga naar boven