Zondag 21 oktober 2018 09:30 uur

 

De wijkkerkenraad van wijk Oost heet u van harte welkom in deze dienst.

Berichten voor de diensten doorgeven: donderdag vóór 19.00 uur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naam van de zondag

21e zondag na Trinitatis

Kleur van de Zondag

Groen, kleur van groei, hoop, leven en toekomst

Avonddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. A.H.Boschma

Ouderling van dienst

mevr. M.v.Heeringen

Organist/Pianist

dhr. H.Dorsman

Lector/ lectrice

   dhr. M.Hovius

Schriftlezing

   Marcus 10: 46-52

Koster van dienst

fam. J.Bult

Kindernevendienst

geen

Oppas

   mevr. J.Willemsma

Beamer

   dhr. B.Deinum

1e Collecte

   PGD Kerk

2e Collecte

   Pastroraat

Deurcollecte

Jeugdwerk

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180
De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en liturgieën 
Wilt u een GROOT-letter liturgie? Neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten 

Van ons heengegaan.
Op 18 oktober is van ons heengegaan ons gemeentelid Wiebe Lageveen op de leeftijd van 91 jaar, echtgenoot van mevrouw W.H. Lageveen – Heij. Zij mochten 63 jaar gehuwd zijn. De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op maandag 22 oktober om 18.00 uur in het in “Uitvaartcentrum Haskerpoort" te Oudehaske.
Moge zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren in hun verdriet en gemis.

Aandacht voor elkaar.
Dhr . A. van der Glas is vorige week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij hopen dat het nu beter mag gaan.
Dhr. T. Kuperus is deze week vanuit het ziekenhuis naar huis gegaan. Wij willen hem, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kracht toewensen bij alles wat op hun weg komt. Naast het verdriet is er ook het intense waarderen/beleven van alle nabijheid en betrokkenheid. Mag God hen in alles omringen.
Dhr. K. Terpstra is voor onderzoeken en behandeling in het ziekenhuis opgenomen (kamer 102). Beterschap gewenst.
Mevr. R. de Jong verblijft voor revalidatie in Neibertilla (Afdeling Leane kamer 8).
Wij denken ook aan hen die thuis ziek zijn of behandelingen ondergaan en die wij hier niet noemen. Mogen zij gedragen worden door de liefde van God en de nabijheid van medemensen.

Vakantie ds. Boschma.
Komende week daarna heb ik vakantie. In dringende gevallen kunt u een beroep doen op Tineke Bosma. Wilt u pastorale berichten voor het Menoraviertje doorgeven aan Aleid Bouma (tel. 520621 of 06-38267503 of email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zij coördineert het pastoraat in deze week.
Op maandag 29 oktober ben ik weer aanwezig.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma.

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
Hospice Smelnehaven: Het Zuid 20, 9203 TD Drachten
UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum
Stellinghaven, Schapekamp 1, 8431 H

Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de map Activiteiten/Agenda op deze site
Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten/Activiteiten Vorming en Verdieping.

De bloemen gaan als groet van de gemeente wijk Oost Menorah naar:
Dhr. A. van der Glas en Mevr. R. de Jong

Ouderenochtend.
Vorige week kon de ouderenochtend niet doorgaan, vanwege een uitvaart. Ik heb nu de ochtend gepland op woensdag 17 oktober. Wij beginnen om 9.45 uur en sluiten om 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma.

Genoeg zitplaatsen
Nu we ervaring hebben met ZAM-diensten is het tijd om de balans op te maken. Is er in de verschillende kerkgebouwen genoeg plaatsen als er een ZAM-dienst is? Het antwoord is ja. Je kunt zeggen dat we soms hele volle diensten gehad hebben en soms diensten waarvan de opkomst een beetje tegen viel. Bleven mensen weg en waarom dan? Om de drukte, of omdat ze bang waren dat ze geen plaats zouden krijgen? We hebben de aantallen eens op een rijtje gezet en sommige
kerkgebouwen iets anders ingericht en daarom moet dat lukken. In 2019 gaan we regelmatig ZAM-diensten houden en daar willen we klaar voor zijn. Het komt regelmatig voor volgend jaar dat er wee diensten zijn op een zondag en er zijn ook aparte diensten met een speciaal karakter. Volgens ons is er dan plek genoeg voor iedereen. Houd MenorAviertje en Geandewei in de gaten, want daarover staat binnenkort meer informatie.
H. Dorsan, scriba

Tuinploeg
Voor de tuinploeg die gezamenlijk in een rooster de tuin rondom de Menorah verzorgt, wordt aanvulling gevraagd. Zijn  er mensen die hier voor voelen, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij:Roel van Duinen, kerkmeester, tel. 532 666, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging aan de gemeenteleden van de PG te Drachten voor een bijzondere gemeenteavond.
Onderwerp: Het advies van het College van Kerkrentmeesters van de PG te Drachten over de toekomst van het in bezit zijnde onroerend goed.

Geacht gemeentelid, 

In februari 2018 heeft de Algemene Kerkenraad de definitieve besluitvorming om over te gaan tot één Protestantse Gemeente te Drachten zonder wijkgemeenten opgeschort tot 1 januari 2020. In de tussentijd is een commissie aan het werk om het plan van aanpak uit te voeren dat het voorgenomen besluit verder uitwerkt. U bent van deze besluitvorming op de hoogte gehouden via publicatie in de Geandewei. Wilt u één en ander nog eens teruglezen dan kan dat op de website van de PG te Drachten (www.pgdrachten.nl onder het kopje ‘nieuws van’)

Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad gevraagd om een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed. Het College heeft op 17 september 2018 in de Algemene Kerkenraad haar advies gepresenteerd in een rapport met als titel ‘Van bezit naar gebruik’.

De Algemene Kerkenraad heeft in die vergadering besloten om dit advies over te nemen. Voordat dit besluit definitief kan worden, moet eerst de gemeente hierin gekend en gehoord worden. Dit willen we doen op woensdagavond 31 oktober 2018. U ontvangt dan een toelichting op het advies van het College van Kerkrentmeesters en u kunt tevens een exemplaar van het rapport ontvangen. 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van woensdag 31 oktober a.s..
De locatie is de Oase. We beginnen om 20.00 uur, er is inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba

Petrus, geloof, hoop en liefde inde protestantse kerk.
Op de tafel bij de ingang van de kerk leg ik een stapeltje van het tijdschrift PETRUS neer. Dat kunt u inzien en eventueel meenemen. Als u er belangstelling voor heeft, kunt u een gratis abonnement aanvragen. Het adres waar u dat kunt doen staat in het tijdschrift. Het abonnement is gratis. Elke maand leg ik een nieuw stapeltje neer totdat ik merk dat er geen belangstelling (meer) voor is.
Hans Dorsman, scriba

Koffiedrinken na de dienst
Elke zondagmorgen zorgen de kosters dat er een lekker bakkie koffie of thee voor iedereen klaar staat. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. U kunt dan na de dienst even gezellig met elkaar na- en bijpraten. Iedereen is hierbij van harte welkom!
De kosten van dit gezamenlijk koffiedrinken zijn hoog. Ze bedragen bijna een kwart van het totale wijkbudget van wat Drachten-Oost te besteden heeft.
Om deze kosten te drukken staat op het buffet een busje, waarin door iedereen vrijwillig een bijdrage mag worden gedaan.
Ook staan op de tafels doosjes voor hetzelfde doel.
Op deze manier kan het koffiedrinken door blijven gaan

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
J. Holwerda en C. de Vries

Open Doors
Regelmatig wordt in onze kerkdienst gebeden voor christenen die vervolgd worden om hun geloof.
Op zaterdag 20 oktober houdt de Stichting Open Doors een opendag.
Deze dag wordt gehouden in de jaarbeurshallen in Utrecht.
Het thema op deze bijzondere dag is :”Eén met Hem.”
Jezus Christus bindt ons als christenen samen. Of we nu in Nederland, België, of Noord-Korea wonen.
De sprekers op deze dag zijn:Broeder Samuel uit India, Broeder Simon uit Noord-Korea, Hanna uit Pakistan en Jurjen ten Brinke uit Nederland. Er wordt niet alleen geluisterd naar sprekers, er wordt ook samen gezongen en gebeden.
Bent u benieuwd hoe onze vervolgde broers en zussen hun vertrouwen op de Here Jezus stellen?
Kom naar de Open Doors-dag en luister naar hun verhalen over hoop, moed en vertrouwen.
Zij hebben ons nodig en wij hebben hen nodig om te geloven in de toekomst van de kerk. De Kinderen hebben hun eigen programma en voor de aller kleinsten is er kinderopvang. Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. U kunt meer informatie vinden op de site:www.opendoors.nl U kunt u daar ook de tickets voor deze dag reserveren. Deze zijn gratis.
Ook kunt u contact met mij opnemen. mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Mevr A.Oppewal

25++ gespreksgroep
Op zondag 4 november komt de 25++ groep weer bijeen in de Menorah. De avond is van 20-22 uur.
Iedereen van harte welkom.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Menorah-Inn
We zitten al weer midden in de herfst en de weekeinden zijn weer lang en misschien
slaat de eenzaamheid weer toe. Om dit te doorbreken kunt u één maal per maand op
een zondag middag weer terecht in de Menorah-Inn. Daarom staan de deuren van de
Menorah kerk op zondag middag 28 oktober van 14:30 tot 17:30 uur weer
wagenwijd open voor iedereen die zin heeft om in een gezellige sfeer hier anderen te
ontmoeten; jong of oud, samen of alleen, wel of niet uit Drachten.

Neem ook gerust buren, kennissen of familieleden mee die ook wel eens een kijkje willen nemen en sfeer
proeven. Er is natuurlijk koffie en thee, u kunt hier gewoon met elkaar praten en spelletjes gaan doen en zo
maken we er met elkaar een gezellige middag van. Mocht u s`middags even aan de wandel zijn dan kunt u
altijd langs komen voor een kop koffie. Deze middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van
soep en broodjes en u wordt welkom geheten door Johanna Koster en Josine Vogel.
Mocht vervoer een belemmering voor u zijn om te komen, neem dan even contact op met: Johanna Koster
tel: 517269, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De volgende “Menorah-Inn” is gepland op zondag 25 november
2018. Hebt u nog vragen of misschien suggesties, bel gerust even T: (0512) 519289.
Een hartelijke groet van de Pastorale en Diaconale Raden van Zuid en Oost.

Oproep aan tuinlieden
Het moet u opgevallen zijn dat het erf van de Menorah er altijd perfect onderhouden bijligt. Tuinlieden uit onze wijk dragen daar zorg voor, samen met de kerkmeester. Een groep gemeenteleden met ‘groene vingers’. Verschillende teams van vrijwilligers voeren het werk uit.
De laatste tijd zijn er een aantal vacatures ontstaan. De kerkmeester is op zoek naar enthousiaste tuinlieden om het erf van de Menorah in perfecte staat te houden. De nodige inspanning is afhankelijk van de tijd van het jaar en de grootte van de tuinploeg.
Houdt u ervan om onder de mensen te zijn en samen bezig te zijn in de tuin van de Menorah, geef u dan op. Heeft u nog geen groene vingers, er is deskundige hulp en tuingereedschap aanwezig. Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de kerkmeester van de Menorah, Roel van Duinen, T: (0512) 53 26 66 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij rekenen op u.
Namens het wijkcollege kerkrentmeesters,
Chris de Haan, kerkrentmeester Oost
    
Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. mw. C. de Vries 510868

Ga naar boven