Jaargang 18, nummer 25

Zondag 17 juni 2018 9.30 uur

Viering van het Heilig Avondmaal 

De wijkkerkenraad van wijk Zuid en Oost heten u van harte welkom in deze dienst.

Berichten voor de diensten doorgeven: donderdag vóór 19.00 uur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naam van de zondag

Derde Zondag na Trinitatis

Kleur van de Zondag

Groen: teken van hoop, groei, leven en toekomst

Ochtenddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. A.H. Boschma

Ouderling van dienst

dhr. C. de Haan

Organist/Pianist

dhr. R. Ferwerda

Lector/ lectrice

mw. A. Bouma

Schriftlezing

Matteüs 18: 21-35

Lied voor de dienst

Lied 752: ‘Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven’ vers 1, 2, 3

Koster van dienst

mw. en dhr. Bult

Kindernevendienst

mw. M. de Groot

Oppas

mw. Willemsma

Beamer

dhr. A. de Groot

1e Collecte

KIA Noodhulp. Bestemming: Ethiopië

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Eigen Jeugdwerk

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180
De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en Liturgien
Wilt u een GROOT-letter liturgie? Neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten

Pastoraat wijk Oost
Van ons heengegaan.
Op woensdag 13 juni is van ons heengegaan ons gemeentelid Bart (Burret) van Heeringen op de leeftijd van 83 jaar, echtgenoot van Annie van Heeringen-Den Dekker. Op dinsdag 19 juni is de afscheidsdienst om 11.00 uur in de Menorah.
Wij willen Annie, de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen toewensen bij dit verlies en gemis.
Wij zullen Bart van Heeringen volgende week in de dienst gedenken. 

Aandacht voor elkaar.
• Dhr. H. Elsenga mocht vorig weekeinde weer thuis komen uit het ziekenhuis. Wij hopen dat het verdere herstel goed mag gaan.
• Dhr. Reinier Tel is in het begin van deze week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Gelukkig ging het herstel vrij snel. Wij hopen dat hij weer gauw op krachten is.
• Mevrouw W. Procee-Veltman verblijft tijdelijk naar Neibertilla gegaan om aan te sterken (Kamer. 35 afd. 1). Veel kracht en sterkte toegewenst.
• Mevrouw IJ. Bosma – Hoekstra verblijft tijdelijk in Berchhiem (Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum, afdeling Sinneblom, Kamer 022).
• Mevrouw H. Boomsma-Procee verblijft tijdelijk in Verpleeghuis Stellinghave te Oosterwolde (Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde).

Wij voelen ons verbonden met allen die ziekte en zorg kennen en wij willen hen kracht en sterkte toewensen.

Jubilea
Ik mag in deze Geandewei drie echtparen noemen die in de komende weken een jubileum mogen vieren.
Op 25 juni hoopt echtpaar B. Goedendorp en M.M. Goedendorp-Sijtsma te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
Op 26 juni hoopt echtpaar H. de Vries en A. de Vries-van der Bij te gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn.
Op dezelfde dag, 26 juni, hoopt echtpaar A. Koning en E. Koning-Kamps, te gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn.
Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat u een hele fijne dag zult hebben samen met uw naasten en wensen u Gods zegen toe voor de toekomst.

Een bijzonder jubileum
Deze maand mag Rein Albert Ferwerda gedenken en vieren dat hij al 60 jaar organist/ pianist is. Hij begon als 12-jarige jongen in de Geformeerde kerk te Sint Annaparochie. Daar speelde hij ook al snel geregeld in de Hervormde kerk en de Doopsgezinde kerk.
Nu is hij al weer jaren organist in Drachten. Hij speelt nu regelmatig in de diensten in de Doopsgezinde kerk, de Menorah en Christelijk Gereformeerde kerk.
Op zondag 17 juni viert hij dit bijzondere jubileum, ’s middags, in de Doopsgezinde kerk. Namens onze gemeente mag ik daarbij ook een bijdrage leveren aan de dienst.
Als gemeente willen wij Rein Albert Ferwerda van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum en wij hopen dat hij nog lang “de lofzang gaande houdt” in de kerken in Drachten en elders.

Wijk Zuid gefeliciteerd
Vandaag kwam het mooie bericht dat ds. Peter Smilde het beroep van Protestantse wijkgemeente Zuid heeft aangenomen. De gemeenteavond afgelopen week was, naar ik hoorde, prachtig en enthousiast. Mooiere start kan er niet zijn. Ik wil Wijk Zuid van harte feliciteren met de nieuwe predikant en ds. Peter Smilde met zijn nieuwe gemeente.
Ik hoop dat de wij samen een mooie en gezegende tijd mogen krijgen.Ds. Anne Henk Boschma

Pastoraat wijk Zuid
• Mevrouw A. Mulder-Sloothaak herstelt goed na haar heupoperatie. Ze is op 14 juni vanuit het ziekenhuis naar de Marrewyk gegaan (kamer 32)

• De heer P. J. Abels is vanuit de Marrewyk nu inmiddels in Neibertilla, op de afdeling Observatie & Diagnose.
• De heer P. Mulder is voor zuurstoftherapie in Sneek. Helaas lijkt de behandeling niet goed aan te slaan. Hij verblijft in het Bonifatiushuis.
• Mevrouw M. Talsma-van Leeuwen is op dit moment nog in Nij Smellinghe (kamer 340). Het gaat steeds beter met haar!
• Mevrouw D.J.F. ten Hove-Eggink. Het gaat zo goed met haar in Berchhiem in Burgum, dat ze eind van de week naar huis mag!
• Mevrouw T.A. de Jong-IJtsma is op 12 juni thuisgekomen uit het ziekenhuis.
• De heer S. de Jong is sinds eind april in ‘t Talma Hûs in Feanwâlden, Afd. B1 ‘It Thús’, k.5

We voelen ons verbonden met allen die ziekte en zorg kennen, ook zij die hier niet genoemd (willen) worden, en wensen hen sterkte en moed toe.
Tot en met zondag 24 juni ben ik vrij. Als u in die tijd een beroep moet doen op een predikant kunt u contact opnemen met ds. A.H. Boschma.
Tineke Bosma

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten

MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten 
UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum
Stellinghaven, Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde
Rispinge, Rispinge 1, 9203 ZG Drachten
Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Veenwouden
De Skûle, Stationswei 12, 9123 JZ Metzlawier

De bloemen gaan als groet van de gemeenten naar:
Wijk Oost - Dhr. H. Elsenga
Wijk Zuid  - mevr. T.A. de Jong- IJtsma.
Dhr. G. Brouwer,

MEDEDELINGEN
Gift
Van een gezin dat de kerkdiensten niet kan bezoeken, maar elke week de dienst in de Menorah volgt via de Kerkomroep, ontvingen we deze week een gift van € 50,-, bestemd voor het koffiepotje van de Menorah.
Wij willen hen hartelijk danken voor deze bijzonder aardige en meelevende geste!
Chris de Haan,
Kerkrentmeester

25 ++ groep.
Op zondag 24 juni sluiten wij met de 25++ groep dit seizoen af bij mij thuis (De Meent 55). Vanaf 20.00 uur zijn jullie van harte welkom.

Mededeling vanuit kerkenraad wijk Zuid.
De beroepingscommissie van Drachten-Zuid zocht na het vertrek van ds. Aafke Nicolai een full-time predikant, die past bij het opgestelde profiel van de gemeente n bij het profiel van de gewenste voorganger. De commissie zocht ‘een enthousiaste, vernieuwende, verbindende en inspirerende voorganger, die ons op een eigentijdse wijze voorgaat in geloofsbeleving en prediking voor jong en oud. Die oog heeft voor wat er leeft in een wijkgemeenschap, die betrokken en zichtbaar is. Die met ons nieuwe paden in wil slaan, om samen op weg te gaan naar de kerk van de toekomst’.

Wij menen die predikant gevonden te hebben in de persoon van ds. Peter Ludo Smilde, momenteel predikant te Alphen aan den Rijn.
Ds. Smilde is 59 jaar, geboren in Nieuw-Leusen (in een domineesgezin). Hij verstaat Fries. Zijn vader was o.m. predikant te Burgum; zodoende heeft hij voortgezet onderwijs aan 't Ichthus College in Drachten gevolgd. Hij is getrouwd met Ymkje Veenstra (van Burgum).
Hij heeft tot nu toe 4 gemeentes gediend, te weten de Gereformeerde Kerken te Baambrugge (1985), Haastrecht (1991), Katwijk aan Zee (1999), en Alphen aan de Rijn (2009)

De beroepingscommissie was voor 100% eensgezind in haar voordracht. De wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad waren ook voor 100% eensgezind in haar acceptatie. Dit betekent dat de Wijkkerkenraad van Zuid groen licht heeft om de voordracht aan de gemeenteleden van Zuid voor te leggen.
Een gemeenteavond met kennismaking en stemming zal worden uitgeschreven voor woensdag 6 juni (20.00 uur) in de Zuiderkerk. Voor wat betreft de stemming is het mogelijk om per volmacht te stemmen. Stemmen evenals stemmen bij volmacht is bestemd voor stemgerechtigde leden van wijk Zuid. Een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen is nodig om verkozen te worden. De volmacht-formulieren zijn bij de koster verkrijgbaar.

Kerkrijders gezocht
In onze wijk zijn een aantal gemeenteleden die niet (meer) op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten kunnen gaan, maar dit wel graag willen. Dit aantal varieert en om het vervoer soepel te laten verlopen zijn extra chauffeurs nodig. Daarom hierbij een oproep om u aan te melden als chauffeur-kerkrijder m/v
U wordt dan ingedeeld in een schema om 1x in de 6 wek
en gemeenteleden van wijk Drachten-Oost naar de kerk te brengen (heen en terug)
Inlichtingen: Andries v/d Wal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer nieuws in de map Activiteiten, o.a. de Startzondag 2018 en "Nieuws van ... " in de submappen "Pastoraal Nieuws", "Nieuws van de diaconie" etc. 

Kerkvervoer naar Zuiderkerk en Arke (Herhaalde oproep)
Door de samenwerking met wijk Zuid en West wordt dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Oost dat we af en toe kerken in de Arke of de Zuiderkerk. In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Menorah kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah komen maar de afstand naar de Arke of de Zuiderkerk niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Oost zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk. T: 53 18 05 of mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie. Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer gaan uitbreiden.
Namens de kerkenraad,
Ja
n Holwerda

Oproep Noodopvang
Stichting “Sprekende harten” verleent hulp aan asielzoekers en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten.
De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers, kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen zodat zij een waardig leven kunnen leiden.
Als stichting doen wij ons werk vanuit Gods liefde en vanuit de Bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen.
Het is voor deze vluchtelingen heel bijzonder dat ze gezien worden, dat mensen bewogen zijn met hun lot en dat ze zich welkom voelen.
Als u ook wat wilt betekenen voor een asielzoeker of voor een asielzoekersgezin, dan kunt u contact met ons opnemen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website, W: www.sprekendeharten.nl
Als u het werk onder vluchtelingen wilt ondersteunen, dan kunt u een bijdrage doneren op IBAN NL20 RABO 0112 1228 68 t.n.v. Stichting Sprekende Harten.
Stichting Sprekende Harten is ANBI gecertificeerd. Dit betekent dat giften kunnen worden afgetrokken bij de belasting.
U kunt telefonisch of schriftelijk contact met de secretaris van de stichting opnemen, T: (0512) 53 85 02 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met vriendelijke groet namens Stichting Sprekende Harten,
Rindert de Vries, secretaris

Koffiedrinken na de dienst
Elke zondagmorgen zorgen de kosters dat er een lekker bakkie koffie of thee voor iedereen klaar staat. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. U kunt dan na de dienst even gezellig met elkaar na- en bijpraten. Iedereen is hierbij van harte welkom!

De kosten van dit gezamenlijk koffiedrinken zijn hoog. Ze bedragen bijna een kwart van het totale wijkbudget van wat Drachten-Oost te besteden heeft.
Om deze kosten te drukken staat op het buffet een busje, waarin door iedereen vrijwillig een bijdrage mag worden gedaan.
Ook staan op de tafels doosjes voor hetzelfde doel.
Op deze manier kan het koffiedrinken door blijven gaan

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Jan Holwerda en Coby de Vries

Samenzijn in de Menorah-Inn
De deuren van de Menorah-Kerk  staan op zondag 24 juni van 14:30 tot 17:30 uur weer voor u open. We heten u allen van harte welkom om aan het begin van de zomer elkaar in een zomerse sfeer te ontmoeten, voor jong en oud, samen of alleen, wel of niet uit Drachten. Dus neem gerust buren, kennissen of familieleden die ook wel eens een kijkje willen nemen mee. Er is natuurlijk koffie en thee, u kunt hier gewoon met elkaar praten en spelletjes gaan doen en zo maken we er met elkaar een gezellige middag van. Mocht u s`middags even aan de wandel zijn dan kunt u altijd langs komen voor een kop koffie. Deze middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van soep en broodjes. Deze middag wordt u welkom geheten door  Lambert Veenstra en Janke Steenhuis Mocht vervoer een belemmering voor u zijn om te komen, neem dan even  contact op met: Lambert Veenstra, tel: 519051, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. volgende “Menorah-Inn” is gepland op  zondag 30 september  2018. Hebt u nog vragen of misschien suggesties, bel gerust even T:(0512) 519289.  Een hartelijke groet van de Pastorale en Diaconale Raden van Zuid en Oost.

Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de map Activiteiten/Agenda op deze site

Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten/Activiteiten Vorming en Verdieping.

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan mDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. naar Coby de Vries, tel.  510686

Ga naar boven