Advent
Een paar weken geleden stond in Trouw een column van Naema Tahir.

Dat stukje raakte mij en zet me nog steeds aan het denken.
Naema heeft een bij uitstek niet-Nederlandse naam, mogelijk dat het daarom nog meer mijn aandacht trok.
In haar column vroeg ze zich af hoe het staat met de religieuze symbolen die bij mensen thuis te vinden zijn; haar vraag gold voor zichtbare symbolen bij alle religies in ons land.
Ik kijk in onze huiskamer om me heen en zie inderdaad een aantal kaarsen, waaronder ook 4 adventskaarsen.
Kan iemand die bij ons op bezoek komt zien dat wij toeleven naar Kerst, naar het feest van de geboorte van Jezus?
Hoe kunnen wij, wanneer de kerststal is opgeborgen en de boom weer is opgeruimd, laten zien dat we leven vanuit de hoop van het Kerstkind dat licht kwam brengen in onze duisternis?
In deze wereld, die we in bruikleen hebben, maar die wij volledig uitwonen zou een inspirerend symbool dat richting geeft zo welkom zijn!

Gelukkig maar...er is een kindeke geboren, God kwam naar ons toe! 
Een verwachtingsvolle adventstijd toegewenst.
Bart Dertien

Ga naar boven