Stappen zetten
Afgelopen zaterdag hebben velen weer duizenden stappen gezet, tijdens de Slachte Marathon. Ongetwijfeld heeft u de beelden gezien op
Omrop Fryslân. Een geweldige prestatie! De wandelaars werden aangemoedigd door eveneens vele duizenden aan de kant. En dat heb je wel nodig bij zo’n zware tocht; een steuntje in de rug!
“Een reis van 1000 mijl begint met de eerste stap” zei ooit de Chinese filosoof Lao Tse. En dat is een wijze levensles. Vele dingen in ons leven kunnen onbereikbaar, boven onze mogelijkheden en ons kunnen lijken. En dan is het goed te weten dat zelfs de langste en moeilijkste reis is begonnen met die éne stap.
Deze zomer zullen velen van ons op vakantie gaan en stappen zetten in vreemde oorden. Maar voor sommigen zijn zulke stappen niet mogelijk door ziekte of andere moeilijkheden. Dat valt niet mee!
Maar toch….. “Ik voel altijd een hand op mijn schouder, ook als het moeilijk was of wordt in mijn leven”, vertelde iemand mij deze week. Een hand op je schouder voelen, Gods nabijheid ervaren; wát een steun in de rug krijg je dan!
Zondag mogen wij weer het Heilig Avondmaal vieren. We mogen ‘ja’ zeggen tegen de gastvrijheid van de Heer, als Hij ons aan zijn tafel uitnodigt. We mogen alvast iets proeven van het grote bruiloftsfeest dat Hij belooft. Maar deze maaltijd houdt ons ook in beweging. We zijn er nog niet, we hebben de finish nog niet bereikt. Wat wij meekrijgen aan het Avondmaal is ‘brea foar ûnderweis’ zoals Beppe altijd zei. Brood voor onderweg, proviand voor de reis door het leven. Gods hand op je schouder voelen, een steuntje in de rug; dat wens ik u toe bij de stappen die u zet op uw wandeling door het leven.

Coby de Vries

Ga naar boven