Nieuwe taal

op weg naar Pinksteren
zoeken we naar nieuwe woorden
waarmee we elkaar kunnen bereiken
en elkaar beter gaan begrijpen

we willen verhalen zó vertellen
dat een ander graag luistert
en we luisteren zó dat de ander
zich uitgenodigd voelt om te vertellen

op weg naar Pinksteren
zoeken we een manier van spreken
die iets laat weerklinken 
van onze inspiratie en blijdschap 
over het samen vieren 
van het feest van de Geest

Pinksteren
het feest van nieuwe taal
gevleugelde woorden die iedereen verstaat
woorden waardoor mensen geraakt worden

                 Aleid Dertien

Ga naar boven