Van huis uit goed gereformeerd opgevoed ben ik toch niet zo Bijbelvast.
Sterker nog, de studie aan de RUG heeft me tot een twijfelaar gemaakt.
Niet in de laatste plaats omdat biologie en theologie niet echt grote vrienden zijn.
Net als veel mensen in onze kerk voel ik me vaak wat verdwaald.
Kind van gescheiden ouders, Vader in de Hemel en Moeder Natuur, de omgangsregeling wil maar niet vlotten.
En dan...zomaar.. de tekst uit Spreuken 3: 13-17(uit de Naardense Bijbel)
Zalig een mens die wijsheid heeft gevonden.
Een mens aan wie goed-verstaan ten deel valt;
Want handel daar in is beter dan handel in zilver,-
Boven karaatgoud gaat inkomen dááruit;
Kostbaarder is zij dan koralen
Alle dingen die je kunt begeren
Zijn met haar niet te vergelijken;
Lengte van de dagen heeft zij in haar rechter hand,-
In haar linker rijkdom en eer;
Haar wegen zijn aangename wegen,-
Al haar paden zijn vrede;
Die tekst pakt me, zeker wat de eerste regels betreft, bij de kladden.
Dat is ook niet verwonderlijk.
Deze tekst werd gebruikt voor de preek tijdens de overlijdensdienst van de man die mijn denken over theologie en biologie blijvend heeft veranderd, Charles Darwin.
Door hem onbedoeld van de troon gestoten als kroon op de schepping is het nu aan ons om de aarde, onze aarde, tot een plaats te maken waar al het leven tot wasdom kan komen.
Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in onze steden (en ver daarbuiten) wonen.
Bart Dertien

Ga naar boven