Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost
We hopen dat u als nieuwkomer, 'oudgediende' of als nieuwsgierige op de vernieuwde website de informatie kunt vinden die voor u van belang is. Het MenorA4tje kunt u vinden onder "Nieuws van ..".
Mist u iets, mail dan de webmaster met uw vraag.
 

Gedicht van de week: Bartimeüs

Ik sleet mijn leven in het stof.
Geen keus had ik dan alle dagen
om wat liefdadigheid te vragen.
Mijn blik was leeg, mijn geest was dof.

Er drong een boodschap tot me door:
dat er een man van God zou wezen
die zelfs de blinden kon genezen.
Het klonk absurd, maar stel je voor.

En op een dag kwam Hij voorbij.
Ik zag Hem niet, ik kon niet kijken,
maar wel Hem met mijn stem bereiken.
Ik schreeuwde: ‘Jezus, denk aan mij!’

Diep in mij was het altijd nacht,
maar Jezus heeft mij aangesproken.
Nu is de morgen aangebroken.
Hij heeft mij aan het licht gebracht.

Arie Maasland 

 
Uitnodiging voor alle leden van PGDrachten op 31 oktober in de Oase 
Geacht gemeentelid,

In februari 2018 heeft de Algemene Kerkenraad de definitieve besluitvorming om over te gaan tot één Protestantse Gemeente te Drachten zonder wijkgemeenten opgeschort tot 1 januari 2020. In de tussentijd is een commissie aan het werk om het plan van aanpak uit te voeren dat het voorgenomen besluit verder uitwerkt. U bent van deze besluitvorming op de hoogte gehouden via publicatie in de Geandewei. Wilt u één en ander nog eens teruglezen dan kan dat op de website van de PG te Drachten (www.pgdrachten.nl onder het kopje ‘nieuws van’)

Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad gevraagd om een voorstel te ontwikkelen voor het in beheer houden, dan wel het vervreemden of op andere wijze in gebruik geven van onroerend goed. Het College heeft op 17 september 2018 in de Algemene Kerkenraad haar advies gepresenteerd in een rapport met als titel ‘Van bezit naar gebruik’. 
De Algemene Kerkenraad heeft in die vergadering besloten om dit advies over te nemen. Voordat dit besluit definitief kan worden, moet eerst de gemeente hierin gekend en gehoord worden. Dit willen we doen op woensdagavond 31 oktober 2018. U ontvangt dan een toelichting op het advies van het College van Kerkrentmeesters en u kunt tevens een exemplaar van het rapport ontvangen. 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van woensdag 31 oktober a.s..
De locatie is de Oase. We beginnen om 20.00 uur, er is inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Hans Bouma, scriba

Activiteiten - Evenementen - Vergaderingen

Laatste nieuws

Ga naar boven