Vergaderingen / Activiteiten Seizoen 2017 – 2018 Versie 19-10-2017

Alle vergaderingen beginnen 19.30 uur tenzij anders aangegeven

Plaats waar

Activiteit is  

Groen  = Oase

Rood   = bij iemand thuis Zwart  = Menorah

Blauw  = Zuiderkerk
geel     = Hoeksteen

Herfstvak:          21 – 29 oktober 2017

Kerstvak:           23 december – 7 januari 2018

Voorjaarsvak:      24 februari – 4 maart 2018
Stille week:        26 maart – 1 april 2018

Mei-vakantie:      28 april – 6 mei 2018

Zomervak:          21 juli t/m 2 september 2018

 

2017

2018

soort verg./ maand

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Algemene Kerkeraad

m 18

m 16

m 20

m 18

m 22

m 19

m 19

m 23

m 22

m 18

x

x

Moderamen Oost 9.30 uur

w 30-8 w 27-9

w 18

w 22

w 20

w 17

w 14

w 14

w 11

w 9

w 6

 

29

Moderamen Zuid & Oost

26 Z

     

di 16

     

15 Z

     

Moderamen GKv

 

6 M

   

12

   

6 H

       

Kleine Kerkenraad  Oost

do 7

do 26

do 30

do 28

do 25

do 22

do 22

do 19

do 17

do 14

x

x

Grote Kerkenraad Oost

do 21

           

do 5

       

Pastorale Raad Oost 

20

9

13

11

15

12

12

16

28

25

   

Past. Raad Zuid & Oost

                       

Sectie overleg 

7 en 9 november 2017 en 11 januari 2018 Zie verder op rooster onder deze tabel

Jeugd & Jongeren  20 uur

                       

Kindernevendienst 20 uur

                       

Diaconale Raad 

 

3

7

12

9

6

6

3

1

5

   

Wijkcollege van  Kerkrentmeesters 

                       

Commissie Eredienst

                       

 Organisatie dienst  verstandelijk beperkten 

                       

Bijeenk. contactpersonen 

                       

Gemeenteavond Oost 

   

16

     

8

         

Gez. Gemeenteavond +GKV

 

31

                   

Avond voor nieuw-ingekomenen 20 uur

       

29

             

Vrijwilligersavond Oost 

 

12

                   

Ouderen-middag 14.30 uur 

                       

Verjaardagen 75+14.30 uur

     

13

   

7

   

13

   

Menorah-Inn 14.30 uur

24

29

26

 

28

25

25

29

27

24

   

Kinderkerstfeest

                       

Ontmoetingsbijeenkomsten

Zie rooster onder deze tabel

Bazaar

           

15/16

         

ꜛsoort verg./ maand

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

 

Sectie-overleggen 2017/2018

Sectie

Datum

Tijd

1

Dinsdag 7 november

20.30 – 21.30

2

Dinsdag 7 november

19.30 – 20.30

3

Dinsdag 7 november

20.30 – 21.30

4

Donderdag 9 november

19.30 – 20.30

5

Donderdag 9 november

20.30 – 21.30

6

Dinsdag 7 november

19.30 – 20.30

7

Donderdag 9 november

19.30 – 20.30

8

In overleg

In overleg

9

In overleg

In overleg

 

Sectie-overleggen 2017/2018

Sectie

Datum

Tijd

Alle

11 januari 2018

19.30

 

Ontmoetingsavonden 2018

Datum

Tijd

Dinsdag 13 februari

14.30

Woensdag 14 februari

19.45

Donderdag 15 februari

14.30

Zondag 18 februari

19.45

Woensdag 21 februari

14.30