Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.
Elk teamlid heeft een ‘woonkamer’ onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma, T: (0512) 54 50 56
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Inmiddels heeft een gemeentelid toegezegd om zijn bijdrage hieraan te willen leveren. Daar zijn we heel blij mee. Om het team echt goed bemenst te krijgen zou het fijn zijn als er nog iemand uit wijk Oost is die deze dankbare vrijwilligerstaak op zich wil nemen in onze gemeente.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende, T: (0512) 52 06 21; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Namens de Pastorale Raad wijk Oost,
Aleid Bouma

De Bloemengroet vanuit de Menorah
Elke zondag staan in de Menorah twee mooie boeketten bloemen. Deze worden samengesteld door Annie van Heeringen, elke week weer. De bloemen worden na de dienst bezorgd bij gemeenteleden ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis en als groet en bemoediging van de gemeente. Vóór de dienst liggen op de daarvoor bestemde tafel kaarten waar alle kerkgangers hun naam op kunnen zetten.
De bloemen worden na de dienst bezorgd door gemeenteleden. Zij hebben in de dienst door handopsteking aangegeven dat zij de bloemen willen brengen. Wie de hand op steekt is soms even een spannend moment. Gemeenteleden willen elkaar niet graag voor de voeten lopen. En soms is er enige schroom omdat het ontvangende gemeentelid iets minder bekend is.
De Pastorale Raad vindt de Bloemengroet een van de hoogtepunten in het pastoraat. Zij kenmerkt onze gemeente; warmte en spontaniteit. We weten dat de Bloemengroet door ontvangers heel het erg wordt gewaardeerd. En dat de brenger eens niet een bekende is wordt juist als verrassend ervaren.
Alle reden voor de Pastorale Raad om hier nog vele jaren mee door te gaan. Daarom ons advies: steek uw hand vrijmoedig op en verras het bloemenpotje, dat bij de kerkdeur hangt, eens met een gulle gave.
Namens de Pastorale Raad,
Jan van der Leij,voorzitter

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijkpredikant ds. Boschma. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.
Elk teamlid heeft een “woonkamer” onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost zijn wij echter niet vertegenwoordigd in dit pastorale team. Het team is daardoor niet geheel op sterkte.
Wij zoeken dan ook mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma, T: (0512) 54 50 56).
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Is het wat voor u om deze dankbare vrijwilligerstaak in te vullen in onze gemeente, neem dan contact op met ondergetekende, T: (0512) 52 06 21; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Pastorale Raad wijk Oost,
Aleid Bouma

Paasattentie vanuit de Menorah
Zondag 9 april is het Palmzondag. Traditiegetrouw staat op deze zondag weer een paastak in de kerk met daarin adreskaartjes van zieken en 85-plussers uit onze wijk. Wanneer u bij binnenkomst een adreskaartje van de tak haalt, krijgt u ook een paaskaart uitgereikt. Het is de bedoeling dat u in de week voor Pasen deze paaskaart, samen met een kleine attentie, bezorgt op het adres dat op uw kaartje staat.
Met een bloemetje maakt u iemand natuurlijk altijd blij. Maar ook een attentie in de vorm van een boekje, gedichtenbundeltje of iets dergelijks is een goede mogelijkheid.
Neemt u zondag ook een adreskaartje mee?
Eredienstcommissie Drachten-Oost

Terugblik op de Ontmoetingsbijeenkomsten in de Menorah
Zowel in de Menorah als de Zuiderkerk zijn de afgelopen weken weer de jaarlijkse ontmoetings-bijeenkomsten gehouden. De voorbereiding en organisatie was in handen van de pastorale raden van de twee wijken en in beide kerken waren 5 bijeenkomsten, die vaak ook door mensen uit de beide wijken werden bezocht. Het thema was dit jaar “Deel je leven”, aansluitend bij het thema van de Startzondag. We delen ons leven met meerdere mensen in meerdere verbanden: gezin, familie, buurt, school, werk en de kerk. In de kerk kunnen we samen met anderen ons geloof delen. Dat delen van geloof en levensvragen kwam uitgebreid aan de orde in de bijeenkomsten. Na de opening met Bijbellezing en gebed gingen we in kleine groepjes uiteen. Aan de hand van een bordspel gingen we met elkaar in gesprek, waarbij vragen aan de orde kwamen zoals: Hoe zag je God als kind, hoe zie je terug op de idealen van je jeugd en hoe ervaar je het ouder worden en de eindigheid van het leven? Maar ook was er een vakje IN DE PUT met de vraag: Heb je zelf een diepe ervaring beleefd, die een enorme invloed gehad heeft op uw leven? Op deze manier ontstonden er waardevolle gesprekken, waarin vaak intense levenservaringen werden gedeeld.
Na afloop was er steeds gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog wat door te praten. Het waren zinvolle en inspirerende bijeenkomsten, die over het algemeen goed bezocht zijn: Wij als leden van de Pastorale raad zien dan ook met voldoening terug op deze bijeenkomsten.
We hopen dat dit ook geldt voor degenen die hebben deelgenomen en hopen dat u er een volgende keer ook weer bij zult zijn.
Aan het slot van de bijeenkomst werd soms de zegenbede van St. Patrick gelezen:
Christus achter en voor mij,
Christus beneden en boven mij,Christus bij en rondom mij,
Christus aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde,
Christus wanneer ik ’s ochtends opsta
Christus wanneer ik mij ’s avonds te rusten leg,
Christus in ieder hart dat aan mij denkt,
Christus in iedere mond die over mij spreekt,
Christus in elk oog dat mij ziet,
Christus in elk oor dat mij hoort.
Een hartelijke groet van de Pastorale Raad

Ontmoetingsbijeenkomsten 2017
Als u deze Geandewei leest hebben de ontmoetingsbijeenkomsten bijna allemaal plaatsgevonden. We kijken terug op goede middagen/avonden waar we elkaar konden ontmoeten en bezig zijn met het thema ‘Deel je leven’. Bent u nog niet bij een ontmoetingsbijeenkomst geweest en zou u toch nog graag mee willen doen, dan is er op dinsdag 28 februari om 19.45 uur nog één gelegenheid. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Sjoukje Faber, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (0512) 52 21 98.
Een hartelijke groet vanuit de Pastorale Raad

Ontmoetingsbijeenkomsten
In de Zuiderkerk hebben ondertussen al een aantal ontmoetingsbijeenkomsten plaatsgevonden.
Over een paar dagen gaan we ook in de Menorah van start met de ontmoetingsbijeenkomsten: avonden/middagen waarop we elkaar als gemeenteleden kunnen ontmoeten en we met elkaar in gesprek willen gaan. Het thema dit jaar is ‘Deel je leven’, aansluitend bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen heeft gekozen.
Net als voorgaande jaren is de voorbereiding in samenwerking met wijk Zuid gedaan, en zowel in de Zuiderkerk als in de Menorah worden weer vijf bijeenkomsten gehouden. Bij alle bijeenkomsten zijn gemeenteleden uit beide wijken van harte welkom. Voor een bijeenkomst in de Zuiderkerk kunt u nog terecht op woensdag 15 februari om 14.30 uur. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hero van der Veen, T: (0512) 54 29 06 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De bijeenkomsten in de Menorah staan gepland op: donderdag 16 februari om 14.30 uur, op zondag 19 februari om 19.45 uur, op woensdag 22 februari om 14.30 uur, donderdag 23 februari om 19.45 uur en op dinsdag 28 februari om 19.45 uur.
De avondbijeenkomst van 16 februari is vervallen en verplaatst naar 23 februari om 19.45 uur.
Na afloop van het officiële gedeelte kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze verder met elkaar kennis worden gemaakt en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
Als het goed is heeft u in de afgelopen weken allemaal een persoonlijke uitnodiging gekregen en is het antwoordstrookje inmiddels ook weer opgehaald.
Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt u toch wel meedoen, dan kunt u dit nog doorgeven aan Sjoukje Faber, T: (0512) 52 21 98, of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook als u zelf geen vervoer kunt regelen kunt u dat doorgeven.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet,
de Pastorale Raad

Ontmoetingsbijeenkomsten
Als het goed is ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor de ontmoetingsbijeenkomsten.
Ook dit seizoen zullen deze bijeenkomsten weer worden gehouden. Het doel van deze avonden/middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het ‘elkaar als gemeenteleden ontmoeten’ centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema.
We sluiten ook deze keer weer aan bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk voor dit seizoen heeft gekozen: Deel je leven.
Net als voorgaande jaren is de voorbereiding in samenwerking met wijk Zuid gedaan, en zowel in de Zuiderkerk als in de Menorah worden weer vijf bijeenkomsten gehouden.
In de Zuiderkerk zijn de bijeenkomsten gepland op:
dinsdag 7 februari om 14.30 uur en om 19.45 uur,
woensdag 8 februari om 19.45 uur,
donderdag 9 februari om 14.30 uur,
woensdag 15 februari om 14.30 uur.
In de Menorah zijn de bijeenkomsten gepland op:
donderdag 16 februari om 14.30 en om 19.45 uur,
zondag 19 februari om 19.45 uur,
woensdag 22 februari om 14.30 uur en
dinsdag 28 februari om 19.45 uur.
Bij alle bijeenkomsten zijn gemeenteleden uit beide wijken van harte welkom. Dus als een datum bij de buurkerk u beter past en/of als het u leuk lijkt eens bij de buren mee te doen, meld u dan gerust aan bij hen.
Tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, ontvangt u allemaal een persoonlijke uitnodiging met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Deze antwoordstrook wordt tegelijk met de envelop van de kerkbalans weer opgehaald.
We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen!
Na afloop van het officiële gedeelte kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze verder met elkaar kennis worden gemaakt en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.

Terugblik ….. en vooruit kijken
Op 13 december 2016 vierden we het kerstfeest voor ouderen in de Menorah. We kunnen terugkijken op een prachtige viering met bijzondere momenten! Deze viering werd geleid door Akke Oppewal, muzikaal ondersteund door Roelie Woudwijk, Aleida Alma en Riemke Dijkstra en Koos van der Leij vertelde een boeiend kerstverhaal. Er waren 37 gasten op deze middag aanwezig en een 8 tal vrijwilligers verzorgde de inwendige mens, ook een belangrijk onderdeel bij het feest.
Maar na deze terugblik volgt ook het vooruit kijken en dat betekent dat er in 2017 weer 2 contactmiddagen worden georganiseerd.
De eerste middag vindt plaats op 21 februari 2017 van 14.00 uur- 16.30 uur in de Menorah.
Ds. W. van der Zwan komt vertellen over zijn werk als gevangenispredikant in de PI de Marwei in Leeuwarden: “Voor God ben je waardevol”.
Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen de protestants geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. Zij werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God.
Justitiepredikanten hebben binnen de muren met veel ingeslotenen contact. Dit is bijzonder want veel ingeslotenen hebben in niets en niemand meer enig vertrouwen.
Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
De 2e middag vindt plaats op 4 april 2017. Ook van 14.00 uur- 16.30 uur in de Menorah.
Op deze middag treedt het Gemengd Koor o.l.v. Janneke Slagter op en daarna volgt de welbekende Vitaminebingo als opstapje naar de zomer.

Uitnodiging voor de kerstmiddag op dinsdag,13 december 2016
Via dit schrijven willen we u graag uitnodigen om de Kerstmiddag voor ouderen bij te wonen. Deze middag vindt plaats vindt in de Menorah, Dwarswijk 350 te Drachten. We beginnen om 14.30 uur en het zal om ongeveer 18.00 uur afgelopen zijn.

Akke Oppewal heeft de algehele leiding van deze middag.
Programma:
Roelie Woudwijk en Aleida Alma zullen, op de piano begeleid door Riemke Dijkstra, verschillende liederen voor ons zingen.
Ook gaan we luisteren naar een kerstverhaal dat wordt verteld door Koos van der Leij.
Natuurlijk gaan we ook samen zingen en aan het eind sluiten we deze middag af met een gezellige broodmaaltijd.
Als u deze Kerstmiddag wilt bijwonen, verzoeken wij u vóór dinsdag 6 december het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij/ of te bellen met:
- Klaas en Alie Terpstra, Claerkamp 32, T; (0512) 52 00 32
- Coba Laanstra, Claerkamp 20, T: (0512) 51 18 33
- Ineke Hoving, de Jerden 3, T: (0512) 51 93 96

Als u de kerkdiensten in de Menorah bezoekt, kunt u het antwoordstrookje ook in de kerk inleveren.
De bewoners van Zorgcentrum “de Wiken” kunnen hun strookje vóór 6 december inleveren bij de balie van het hoofdgebouw.
We hopen met elkaar een fijne middag te hebben.
De Diaconie van Drachten-Oost


Opgave strookje

Naam : ----------------------------------------------------------------------------------

Adres : ----------------------------------------------------------------------------------

Komt met ------------ personen, op 13 december naar de Menorah.

Wil wel/ niet gehaald en terug gebracht worden.


Ouderenmiddagen 2017
Naast de kerstmiddag worden er ook weer 2 contactmiddagen voor ouderen gehouden op:
- Dinsdag 21 februari 2017 en
- Dinsdag 4 april 2017
Tijd: 14.00 uur tot circa 16.30 uur.
Noteert u deze data alvast in uw agenda?

Op 21 februari komt dominee Wim van der Zwan, gevangenispredikant in de PI de Marwei te Leeuwarden, vertellen over zijn werk als predikant met gedetineerden.
Op 4 april komt het Gemengd Koor onder leiding van Janneke Slagter voor ons zingen en daarna gaan we op de gezonde toer met de welbekende Vitaminebingo.
De verdere inhoud van de beide middagen wordt te zijner tijd bekend gemaakt in Geandewei en op het MenorAviertje.
We hopen u op beide data te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Coba Laanstra en Ineke Hoving