Kennismakingsavond voor nieuw ingekomen leden.
Op donderdag 22 januari 2015 wordt er een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuw ingekomen leden van wijk Oost. 
Leden die het afgelopen jaar in wijk Oost zijn komen wonen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Ook andere belangstellenden die kennis willen maken met onze wijkgemeente zijn van harte welkom. De avond wordt gehouden in de Menorah, Dwarswyk 350 en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee voor u klaar. Graag willen wij u,als nieuwe bewoner van wijk Oost,op deze avond op een ontspannen manier kennis laten maken met al hetgeen er in 
onze kerk valt te beleven. Onder het genot van een hapje en een drankje zal er ook voldoende tijd zijn om elkaar beter te leren kennen. Bent u in de aangegeven periode in wijk Oost komen wonen en hebt u geen uitnodiging gehad? Dan is er een foutje gemaakt en zouden we heel graag bericht van u ontvangen op onderstaand adres! We kunnen dan alsnog een uitnodiging bij u bezorgen. Ook voor nadere informatie kunt u terecht bij Sjoukje Faber, tel.522198 of per email zie in de map Contact
Namens de kerkenraad,

Hans Dorsman

Eerste kennismaking.
De eerste indruk is vaak de beste. Dat beseffen we maar al te goed, vandaar deze folder die bedoeld is om u een beetje wegwijs te maken in onze kerk. Wij willen u graag iets vertellen over onze wijkgemeente en onze gewoonten. In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie om de weg in de kerkelijke gemeente te vinden.
Als Protestantse Gemeente in Drachten Oost hopen we dat u snel ingeburgerd zult zijn in de kerkelijke maar ook in de burgerlijke gemeente. Dat u met veel genoegen in onze wijk mag wonen, werken, leren en leven.

De kerk en onze ontmoetingsplaats.
De Menorah is de van oorsprong gereformeerde kerk aan de Dwarswijk 350, waar ‘s zondags de eredienst wordt gehouden en door de week allerlei activiteiten zijn. Bij deze activiteiten moet u denken aan voorbereidingen op een eredienst, vergaderingen, gespreksgroepen, club- en soosactiviteiten, leescafé, wijk of gemeenteavonden en nog veel meer.

De Kerkdiensten.
Elke week is er een aantal mensen bezig de kerkdienst voor te bereiden. Het thema kan aangedragen worden, liederen uitgezocht, de preek geschreven, melodieën door de organist ingestudeerd, materiaal voor de kindernevendienst verzamelt en de koster maakt de kerk schoon. De ochtenddienst wordt zoveel als mogelijk is traditioneel gehouden. Tijdens de ochtenddienst wordt gebruik gemaakt van een beamer (videoprojector) voor het presenteren van de liturgie. Er worden liederen gezongen uit meerdere bundels. Bij andere diensten wordt het liedboek gebruikt. Eens in de twee maand kan er een thema, jeugd, of een andere afwijkende dienst zijn. Als er een avonddienst is, is dit een vesper- , thema- , Taize- , zang- of welkomstdienst.

De kerkelijke organisatie.
De Protestantse Gemeente in Drachten heeft bijna 8.000 leden, verdeeld over 4 wijken, alle tehuizen is ook een wijk.

 

 

Stand per 31-12-2012

Stand per 31-12-2013

Wijk

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Noord

1567

1184

2751

246

1549

1136

2685

240

Oost

763

441

1204

127

727

419

1146

107

Zuid

1064

473

1537

120

1014

460

1474

102

West

1218

1035

2253

234

1214

990

2204

224

Tehuizen

194

13

207

20

174

10

184

17

Bertilla

25

4

29

6

36

6

42

4

Totaal

4831

3150

7981

753

4714

3021

7752

700

  

Aantallen leden en blijkgevers van verbondenheid

 

Stand per 31-12-2013

Stand per 31-12-2014

Wijk

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Belijdende
leden

Doop-
leden

Totaal
leden

Verbon-denen

Noord

1549

1136

2685

240

1533

1114

2647

230

Oost

727

419

1146

107

707

410

1117

103

Zuid

1014

460

1474

102

985

455

1440

103

West

1214

990

2204

224

1191

916

2107

218

Tehuizen

174

10

184

17

145

14

159

16

Bertilla

36

6

42

4

19

5

24

2

Totaal

4714

3021

7735

694

4580

2914

7494

672

 

Onze wijk Oost wordt gevormd door 1204 leden, bewoners van de wijken de Wiken en de Venen.

 

De leeftijdsopbouw van de leden in wijk Oost per 20-12-2012

Groep

Leeftijd

Percentage

Jeugd en Jongeren

Tot 25 jaar

15,3 %

Middengroep

25 tot 50 jaar

25,0 %

Senioren

50 tot 65 jaar

21,0 %

Jonge ouderen

65 tot 80 jaar

31,0 %

 

 

100,0 %

Predikantsplaatsen
Mede door een herschikking in de plaatst Drachten, is er momenteel 1 Fte predikantsplaats en is een beroepingcommissie naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe wijkpredikant door het vertrek van ds Huizenga. Het is de beroepingscommissie gelukt een predikante te vinden en sinds 2 maart 2014 is ds A.H. Boschma voor 100 % werkzaam in onze wijkgemeente.
Ds A.J. Nicolai, die sinds 2009 voor 50 % werkzaam in onze wijkgemeente werkzaam was is terug gegaan naar wijk Zuid voor 100 %.
De wijk Oost is opgedeeld in 9 secties van elk ongeveer 135 adressen en elke sectie wordt gerund door een team van ouderlingen, diakenen, jeugdouderling, contactpersonen, kerkelijk werker en een dominee. Veel kerkleden zijn actief als: kinderoppas, contactpersoon, hoofdcontactpersoon, kerkbladbezorger, leiding kinder- en tienernevendienst of lid van groep of commissie als de zanggroep, redactie “Zondagsbrief”, zending, werelddiaconaat, eredienst, evangelisatie, jeugd en jongeren, vorming en toerusting, themadiensten kerkrentmeesters, enz.
Onder het motto “vele handen maken licht werk” kan er veel door en voor elkaar gedaan worden.

Collectegeld en vrijwillige bijdrage.
De bestemming van de collecte wordt vooraf bekend gemaakt, meestal is het voor pastoraat en diaconie. De deurcollecte is voor het eigen jeugdwerk in Drachten. Bij de uitgang hangt een bus waarin donaties gedaan kunnen worden voor de bloemen in de kerk. Elke zondag gaan de bloemen naar twee gemeenteleden in de wijk. Eens per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het in stand houden van de Protestantse Gemeente in Drachten.

De koster uw gastvrouw.
Onze koster, mw. M. Bult, zorgt voor een schoon en warm gebouw, zet koffie en beheert de activiteitenagenda. Voor het plannen van vergaderingen en vragen kunt u altijd bij haar terecht. Haar man staat haar bij voor de zwaardere en grote klussen. Er is nog een ploeg van een 5-tal hulpkosters dat hand en spandiensten verleent bij kerkdiensten en bij grote activiteiten zoals een bazaar.

Kennismaking met de gemeente.
Kennismaking met gemeenteleden kan op veel manieren. Naast de kerkdiensten zijn er het hele jaar door activiteiten als gemeenteavonden, gespreksgroepen, Groot Huis Bezoeken en natuurlijk zijn er individuele contacten mogelijk. In de kerk is een grote ontmoetingsruimte waar door de week bijeenkomsten worden gehouden, ‘s zondags is het de plaats waar men elkaar kan ontmoeten. Na de dienst kan dit onder het genot van een kop koffie. Op de foto hier naast ziet u een deel van deze ruimte.
Het eerste contact met de kerk zal door de contactpersoon gedaan worden. Bij hem of haar kunt u met uw vragen terecht en indien nodig wordt u naar de juiste persoon verwezen.

Meer informatie.
Ons kerkblad “Geandewei” met een speciale editie voor Drachten, wordt 2 keer per maand uitgebracht en bezorgd bij de 780 abonnees in Oost. Naast algemene artikelen wordt verslag gedaan van vergaderingen, activiteiten, geboorte, overlijden, nieuw ingekomen leden etc. Het wel en wee in de wijk wordt door de dominees, kerkelijk werker of voorzitter van een commissie geschreven. Kortom de bron om op de hoogte te blijven op het kerkelijke gebied. Voor uitgebreide informatie kunt u de wijkgids raadplegen die u gelijktiijdig met een welkomstfolder krijgt aangeboden.
U kunt bellen met de persoon die u wilt spreken en u kunt ook via de map Contact de persoon mailen.