Kerkgebouw: Menorah,
Dwarswijk 350, tel. 515669
Koster: Mw. M. Bult, tel. 522012

Predikant
ds. A.H. Boschma
De Meent 55
9203 XR Drachten
Tel: 0512-372204
e-mail: zie map 'Contact'

Scribaat
dhr. H. Dorsman tel: T: (06) 126 282 00
e-mail: zie map contact.

Diaconie
Dhr. J. Steegstra
E: zie map contact

Diaconaal werker
Mevr. A. van der Meer
T: (06) 18 46 24 27. E: zie map Contact

Bezorging Geandewei
De Wiken: fam. T. Kooistra
De Venen: fam. H. v. d. Heide

Coordinator Bloemengroet vanuit de gemeente:
Mevr. H. van Duinen, de Jerden 33 9202VK Drachten
T: (0512).532666. E: Zie contact

Coordinator Kerkrijden
dhr. A. van der Wal, Uitgang 52
tel 06-15414709, E: Zie contact

MenorAviertje
Berichten voor het volgende MenorAviertje uiterlijk op donderdag voor 19.00 uur. De redacteur is J. van der Zee, T: (0512) 51.69.01), of mevr. C de Vries, T: (0512) 51 08 68. beiden zijn bereikbaar via E: zie map Contact

MenorAgenda
Berichten voor de MenorAgenda kunt u sturen aan Coby de Vries, T: (0512) 51 08 68, mail zie map contact

De Structuurnota van de PGDrachten Oost 2006 en 2012 kunt u vinden in de map "Documenten". Hierin wordt de organisatie, taken en verantwoordelijkheden benoemd van alle werkgroepen en commissies.

Maandelijks vergaderen de diaconale raad, pastorale raad en de commissies jeugd & jongeren, Vorming en Toerusting en Eredienst.
In de map documenten/algemeen kunt u het document downloaden en eventueel aanvullen, wijzigen en verzenden naar de webmaster zodat het aangepaste en actuele overzicht op de site geplaatst kan worden en voor iedereen te zien is.