Jaargang 17, nummer 48

 

Zondag 10 december 2017, 9.30 uur

 

 Tweede Advent

 

De kerkenraad van wijk Oost heet u van harte welkom in deze dienst. 

Naam van de zondag

Tweede Advent; In het nieuwe kerkelijk jaar zijn we nu aangekomen bij de tweede zondag van Advent. Er branden twee kaarsen.

Kleur van de Zondag

paars: kleur van inkeer.

Ochttenddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. J. van den Herik

Ouderling van dienst

mw. L. van der Veen

Organist/Pianist

dhr. H. Dorsman

Lector/ lectrice

mw. F. Hovius

Schriftlezing

Genesis 37: 1 – 4 en Johannes 1 : 35 - 47

Lied voor de dienst

Lied 462: ‘Zal er ooit een dag van vrede….’   

Koster van dienst

mw. en dhr. Bult

Kindernevendienst

mw. M. Tiekstra

Oppas

mw. E. Akkerman

Beamer

dhr. 

1e Collecte

Pastoraat in Nederland

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

Eigen Jeugdwerk

 

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180

De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en Liturgien

Aandacht voor elkaar
• Mevrouw B. Paulusma-Halma heeft afgelopen weken verschillende onderzoeken gehad. De eerste uitslagen geven reden tot zorg. Er zullen nog meer onderzoeken moeten volgen. Wij willen Baukje, Wieberen en hun naasten kracht en nabijheid van God en mensen toewensen bij de onzekerheid en de zorg. 
• Mevrouw A. Modderman-van Wieren is woensdag in Nij Smellinghe geopereerd (kamer 345). De operatie is goed verlopen en wij hopen dat het herstel en de revalidatie ook voorspoedig mogen gaan. Beterschap gewenst. 
• Mevrouw B. de Vries-Kielstra is deze week met een zware longontsteking opgenomen in Nij Smellinghe (kamer 236). Wij hopen dat zij snel wat mag opknappen. 
• De heer B. van Heeringen is afgelopen week opgenomen op de hartbewaking (kamer 268). Wij hopen dat behandeling en onderzoeken effect mogen hebben. Veel sterkte gewenst. 
• Mevrouw H. van der Veen-Spinder verblijft in het MCL te Leeuwarden (Kamer 19 Afd. Z). Zij krijgt daar chemokuren. Veel sterkte gewenst. 
• De heer R. v.d. Wal verblijft nu voor revalidatie in Neibertilla (Afdeling Leanen, kamer 23. 
• Mevrouw Y. Renema-Hiemstra is deze week ook voor revalidatie naar Neibertilla gegaan (Afdeling Leanen, kamer 12). 
• De heer T. Kuperus verblijft in de Marrewyk (kamer 25). Wij zijn dankbaar voor de vooruitgang die hij ervaart.

Als gemeente willen wij staan om allen die zorg en ziekte kennen. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten

De bloemen uit de Menorah gaan deze week als groet van de gemeente naar
Familie Strabbing en de heer G. Hoving

MEDEDELINGEN
Gedachtenisdienst Zorgcentrum de Wiken.
De gedachtenisdienst in zorgcentrum de Wiken kon niet doorgaan op donderdag 23 november. Er was een zeer besmettelijk griepvirus in huis. Daarom is de dienst verplaatst naar donderdag 14 december. Zo mogen wij met de bewoners en familie hen gedenken die ons ontvallen zijn. Ds. Anne Henk Boschma.

Zanggroep Menorah
Bericht voor die leden van de zanggroep ‘de Menorah’ die zich al hebben opgegeven en voor diegenen die zich nog wíllen opgeven:
De tijd gaat snel.....
Voor het zingen op eerste Kerstdag in de Menorah willen we graag op de volgende dagen oefenen:
- vrijdagavond 8 december om 19.30 uur
- vrijdagavond 15 december om 19.30 uur
- zaterdagavond 23 december om 20.00 uur (na de samenzang samen met de vrijgemaakte kerk)
Als je ook mee wilt doen geef je het dan even aan mij door per mail of telefoon?
Namens ds. Anne Henk, Nienke en Hans,
hartelijke groeten,
Coby

25++ groep.
Op zondag 10 december komt de gespreksgroep 25++ weer bij elkaar in de Menorah.
Deze keer gaan wij ons buigen over de invulling van de 25++ dienst.
Dus ideeën, voorstellen en liederen zijn harte welkom.
Iedereen is van harte welkom.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma.

Verjaardagmiddag 75++
De eerstvolgende verjaardagmiddag voor 75++ is op woensdag 13 december van 15.00 – ongeveer 16.30 uur in de Menorah. De mensen die jarig waren in september, oktober en november zijn voor deze keer uitgenodigd. Ik hoop dat u weer massaal gehoor geeft aan de uitnodiging die u ontvangt. Zo mogen wij samen een gezellige middag hebben.
Tot ziens,
Anne Henk Boschma

Kerst project 2017 Kindernevendienst
Dit jaar gaan we het project van Kind op zondag volgen. De Bijbellezingen komen uit Jesaja. Jesaja schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit dagboek is dat het niet gaat over de dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij altijd zal komen om zijn volk te redden. 
We hopen jullie te zien bij de kindernevendienst. De eerste Advent is op 3 december. 
De leiding van de Kindernevendienst Menorah

KINDERNEVENDIENST IN DE MENORAH
Wil jij meer weten over het geloof? Leuke dingen doen samen met andere kinderen? Kom dan zondags om 9.30 naar de kindernevendienst in de Menorah! Wat doen wij onder anderen allemaal? 
De dominee stopt elke week een bijzonder voorwerp in de vertelkist. Samen met elkaar ontdekken we welk Bijbelverhaal centraal staat die zondag. We vieren advent/ kerst en maken hier een gezellig en sfeervolle tijd van.
Rondom de paasdagen maken we palmpaastakken en op 1e paasdag ontbijten we met elkaar in de kerk.
Elk jaar bedenken de kinderen zelf de inhoud van een kerkdienst en voeren deze dan ook zelf uit.
We sluiten altijd het seizoen af met leuke spelletjes en eten dan patat in de kerk.
Heb jij hier belangstelling voor? 
Kom!! Je bent van harte welkom!
De Leiding van de Kindernevendienst

22 december: Bijzonder kerstproject in Zuiderkerk:
Het verhaal van Toen, in de tijd van Nu.
Want: Wat doen Jozef en Maria nou met die fiets in de kerk? En waarom moet het verkeer geregeld worden in de kerk? En heeft U wel eens buiten Stille Nacht Heilige Nacht gezongen, samen met de gemeente, om zo samen de geboorte van Jezus te vieren? Dit prachtige project is bedacht door de tieners van de wijken Zuid en Oost en zij zullen zelf de uitvoering verzorgen.
Wilt u kerst eens anders meemaken? Het verhaal van toen, in de tijd van nu?
Dan zien we U graag, de 22e december, om 19:00 uur, in de Zuiderkerk.
De tieners en de leiding van de Tienerdienst

Voor meer info zie Kerkbode 'Geandewei' en de map 'nieuws van ...' op deze site

Ouderenmiddagen met De Hoeksteen op 19 december in de Menorah
Vanuit de diaconie en met behulp van een aantal vrijwilligers worden er in 2017/ 2018 drie middagen georganiseerd voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder van de Menorah en de Hoeksteen.
Datum : 19 december 2017 van 14.30- 18.00 uur in de Menorah
Onderwerp: Wietske van der Leij neemt ons mee op reis naar Israël en wordt hierbij ondersteund door de klezmerband Kloumerkees met Joodse muziek
Thema : Op pad met Jozef en Maria, 2000 jaar later
Afsluiting : met een gezellige broodmaaltijd
Leiding : Akke Oppewal

De tweede middag vindt plaats op dinsdag 27 februari 2018 in de Hoeksteen. Fokke en Martha Wijngaarden vertellen dan over hun voetreizen naar de Kilimanjaro in Tanzania in 2015 en naar Fuji in Japan in 2017.

De derde middag is in de Menorah op dinsdag 10 april 2018. Dominee Henk van de Bosch, docent Seminarium en Opleidingscoördinator aan de Theologische Universiteit van Groningen vertelt over het lange en intensieve traject dat studenten Theologie moeten afleggen om dominee te worden.

Kerstpakketten-actie Menorah 2017
Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een Kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk. Er zijn echter ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag voor die mensen een kerstpakket verzorgen. Dus daarom een vraag aan u: wilt u ons helpen, door een kerstpakket af te staan en te brengen naar Rob Schutter, De Klim 15, tel. 544109 of Aalzen Adema, Karturf 11, tel. 532602. U mag ons ook bellen, dan komen we langs om het kerstpakket te halen. Graag de pakketten bezorgen in de periode van dinsdag 12 t/m vrijdag 23 december en dat kan tot in de avond. Al vast heel hartelijk dank.
Zo kunnen wij weer namens de gemeente mensen blij maken.

Inzamelingsactie !!!
Elk jaar worden er ook artikelen ingekocht bij een supermarkt voor het samenstellen van een kerstpakket. Zo ook dit jaar.
Echter: wij willen als diaconale raad iets extra’s gaan doen. Wij vragen u, als dienende gemeente, artikelen mee te nemen voor een kerstpakket. Dit mogen één of meerdere artikelen zijn maar met de voorwaarde dat het minimaal 3 weken houdbaar moet zijn als het om levensmiddelen gaat. Uiteraard mogen ook andere artikelen worden gegeven zoals bijvoorbeeld iets leuks voor kinderen. Maar graag niet te groot want alles moet wel in een doos passen. We hopen met deze actie iets meer body te geven aan de kerstpakketten.
VOLGENDE WEEK, 10 DECEMBER zullen er kratten bij ingang van de kerkzaal staan waarin de meegenomen artikelen kunnen worden neergelegd. Deze inzameling van levensmiddelen voor de kerstpakketten wordt van harte door de diaconie aanbevolen!

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van de kerkzaal staat een doos waar men spaarkaarten in kan doen. De opbrengst valt de laatste tijd wat tegen, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven. Zo rond de feestdagen kunnen we gemeenteleden wat extra toe stoppen.
Uw Diaconale Raad Oost.

Actueel nieuws kunt u snel lezen door te klikken op de items onder 'Laatste nieuws' links

Met elkaar voor elkaar in wijk Zuid: Kerststukjes maken
U zult wel denken; het is nog lang geen Kerst, maar de tijd vliegt voorbij. Ook dit jaar willen wij, als wijk Zuid, graag een Kerstgroet brengen aan onze broeders en zusters voor wie het niet altijd even gemakkelijk is. We willen juist hen laten merken dat we omzien naar elkaar en een gebaar van ‘samen gemeente zijn’ inhoud geven door hen een kerstgroet te bezorgen.
Geef u op en kom ook helpen om deze kerstgroet te realiseren! U helpt ook al mee wanneer u iets lekkers bakt of verzorgt voor bij de koffie! Mannen, vrouwen en jeugd: doe mee en meld je aan!
Op 8 december gaan we om 19.00 uur kerststukjes maken. Die avond kunnen vanaf 20.30 tot 21.00 uur ook de kerststukjes gehaald worden om te bezorgen. U kunt zich 3 december hiervoor opgeven d.m.v. intekenlijsten in de kerk, of via de mail/telefoon. We rekenen op u om dit, net als vorig jaar, met elkaar voor elkaar te krijgen! 
Namens de diaconie wijk Zuid, Joukje Jagersma, t. 532760, E.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Mariska Otten 341289

Samen Doen; Oproep kerst sing-in
Al jaren wordt er een kerst sing-in georganiseerd, vlak voor de kerstdagen. Meestal is de kerst sing-in buiten op het kerkplein bij ‘de Hoeksteen’. Bij slecht weer gaan we naar binnen.
Het is inmiddels een begrip geworden in de buurt. Het lijkt wel of er ieder jaar meer bezoekers op af komen! Daarom zou het mooi zijn als er ook dit jaar weer een kerst sing-in zal zijn!
Dit jaar verloopt de organisatie om verschillende redenen anders dan in andere jaren. De evangelisatiecommissie van de Hoeksteen, die dit andere jaren regelde, bestaat niet meer. Verder is de kerst sing-in een mooie activiteit voor de wijk Drachten Oost die door de kerken in onze wijk, de Hoeksteen en Menorah, samen kan worden georganiseerd.
In beide gemeenten doen we dan ook de volgende oproep:
Wie helpt ons dit jaar bij het organiseren van de kerst sing-in?
Waar is hulp bij nodig? Liturgie samenstellen, uitnodigingen maken en verspreiden, catering, opbouwen en opruimen etc.
Wilt u helpen? Heeft u ideeën? Laat het ons weten! U kunt zich aanmelden via onderstaande personen.
Jan en Wilma Dijkman, T: (0512) 355632 
Ate Klomp, T: (0512) 51 05 93

Kerstconcert Regenboogkoor in Menorah
Op zondag 17 december om 16.00 uur houdt het Regenboogkoor o.l.v. Jaco Mulder haar jaarlijkse Kerst Sing-in. U wordt verwelkomd door prachtige muziek van het fanfarekorps Looft den Heer uit Boornbergum.
Medewerking wordt verleend door de sopraan Inkje Bakker en, op orgel of piano, Sebastiaan Schippers. Net als vorig jaar zal er een moment van interactie zijn met de aanwezige kinderen. Wat....dat is een verrassing. Na de sfeervolle bijeenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting en staat er een warm drankje met wat lekkers voor u klaar.
De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Kertsconcerten 2017
Omdat er veel kerstconcerten zijn willen we u voor een totaaloverzicht verwijzen naar pgdrachten.nl/alle activiteiten/activiteiten V & V
.

 

Vraagelkaar

In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt?? Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Jan Holwerda en Coby de Vries

Koffiedrinken na de dienst
Elke zondagmorgen staat na de dienst de koffie klaar in de foyer. U kunt dan gezellig even met elkaar bijpraten onder het genot van een lekker opje koffie of thee; iedereen is van harte welkom! 
Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. 

Om de kosten van het gezamenlijke koffiedrinken te drukken staan op de tafels en het buffet busjes, waarin door iedereen een vrijwillige bijdrage mag worden gedaan.

Agenda

Voor alle activiteiten in Wijk Oost wil ik u graag verwijzen naar de app. Deze is te downloaden via:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.nl.protestant&rdid=mavie.nl.protestant
https://itunes.apple.com/nl/app/protestant/id727593086?mt=8
Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten.

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch aan Coby de Vries  tel: 510868