Jaargang 18, nummer 7


Zondag 18februari 2018 9.30 uur

eerste zondag van de 40-dagentijd

m.m.v. de 25++ groep


De wijkkerkenraad van wijk Oost heet u van harte welkom in deze dienst. 

Naam van de zondag

Zondag invocabit me: De eerste zondag van de 40-dagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor: "Hij zal mij aanroepen". Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: "Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden". God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen - ook als het lijden groot is.

Kleur van de Zondag

In deze periode van inkeer hangt over de tafel en aan de kansel een paars antependium; paars kleur van inkeer. We zingen in deze tijd geen Gloria.

Ochtenddienst

09.30 uur

Voorganger

ds. A.H. Boschma

Ouderling van dienst

dhr. A. Boven

Organist/Pianist

dhr. H. Dorsman

Lector/ lectrice

dhr. J. van der Leij

Schriftlezing

2 Kon. 5:1-5 en 9-14 en Marcus 1:40-45

Lied voor de dienst

Lied 208: 1-4: ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan,’

Koster van dienst

mw. en dhr. Bult

Kindernevendienst

mw. J. Willemsma

Oppas

Yvonne

Beamer

 

1e Collecte

Kerk

2e Collecte

Pastoraat

Deurcollecte

KIA Noodhulp Syrie

De kerkdienst is te volgen via http://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=11180

De liturgieën en beamerpresentaties zijn te downloaden uit de map Documenten /presentaties en Liturgien

Wilt u een GROOT-letter liturgie? neem dan contact op met Coby de Vries. Mail adres zie map Contacten

Pastoraat wijk Oost

Aandacht voor elkaar
• Mevrouw M. Adema-de Jong is opgenomen in Nij Smellinghe voor onderzoeken (kamer 211). Wij hopen dat er snel duidelijkheid is en zij weer naar huis mag gaan. 
• Afgelopen week moest mevrouw T. van der Bij een heupoperatie ondergaan in Nij Smellinghe. Wij hopen dat de revalidatie en het herstel goed mogen verlopen. 
• Vandaag (15-2) wordt de heer A. Koning geopereerd in MCL te Leeuwarden (Afdeling M,kamer 2). Beterschap gewenst. 
• Mevrouw C. Brandsma - Zijnstra moet komende week naar het ziekenhuis te Leeuwarden en zij zal daar woensdag een operatie moeten ondergaan. Veel sterkte. 
• Familie Leistra is afgelopen week verhuisd naar zorgcentrum De Warrenhoven (kamer 117). Een hele verandering. Wij hopen dat zij zich daar spoedig thuis mogen voelen. 
• Mevrouw B. Paulusma-Halma is deze week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Binnenkort zal de behandeling, naar wij hopen, hervat worden. Veel sterkte gewenst. 
• De heer R. v.d. Wal verblijft nu in Neibertilla (Afdeling De Leanen, kamer 4). Veel sterkte bij deze intensieve weg. 
• Mevrouw H. Boomsma-Procee verblijft tijdelijke in Verpleeghuis Stellinghaven te Oosterwolde (Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde). Sterkte gewenst. 
Ik wil hier ook nog een andere bijzonderheid vermelden. Komende week is ons oudste gemeentelid jarig. Op zondag 22 februari hoopt mevrouw R. Docter-de Boer (Zorgcentrum de Wiken, kamer 118) 103 jaar worden. Van harte gefeliciteerd.

Verschillende gemeenteleden zijn thuis ziek en/of moeten een behandeling ondergaan. Wij denken ook aan hen die wij hier niet noemen. Veel kracht en sterkte toegewenst. Ds. Anne Henk Boschma

Jubileum
Op 28 februari hopen dhr. S. Schreiber en mevr. M. Schreiber-Heerema te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal en wij wensen jullie een gezegende toekomst toe.
Ds. Anne Henk Boschma.

Adressen:
Ziekenhuis Nij Smellinghe/de Marrewyk: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten 
UMCG, Postbus 30001, 9700 RB Groningen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevrouw R. Doctor en mevrouw A. Lemson

MEDEDELINGEN

Toelichting collecte, namens de ZWO van Oost
Met je kinderen op de vlucht
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden. Met deze collecte steunt u het noodhulpprojecten van Kerk in Actie zoals het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!

Kerkrijders gezocht
In onze wijk zijn een aantal gemeenteleden die niet (meer) op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten kunnen gaan, maar dit wel graag willen.
Dit aantal varieert en om het vervoer soepel te laten verlopen zijn exta chauffeurs nodig.
Daarom hierbij een oproep om u aan te melden als chauffeur-kerkrijder m/v
U wordt dan ingedeeld in een schema om 1x in de 6 weken gemeenteleden van wijk Drachten-Oost naar de kerk te brengen (heen en terug)
Inlichtingen: Andries v/d Wal Uitgang 52 Drachten. Tel:06-15414709 (of 0512-525046) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

Bezorgers gezocht!
Beste gemeenteleden van Drachten-Oost,
De lente is in aantocht, en wat is het dan heerlijker dan zo nu en dan een wandelingetje te maken? En dat kan! Want….. voor het bezorgen van Geandewei, één keer in de twee weken, worden met spoed bezorgers gevraagd. Een kleine moeite, maar u helpt er de hoofdbezorgers mee; zij zoeken mensen - jong of oud -die hun team willen komen versterken en / of als reservebezorger mee willen doen. Dus, als u hen uit de brand wil helpen, meldt u aan! Familie Kooistra Gernaard 10 Tel. 519 561 of Familie van der Heide Spitael 34 Tel. 512 241

Menorah-Inn op 25 februari van 14.30 tot 17.30 uur

We verwelkomen iedereen die zin heeft om in een gezellige sfeer anderen te ontmoeten; jong of oud, samen of alleen, wel of niet uit Drachten, zijn harte welkom. Dus neem gerust buren, kennissen of familieleden die ook wel eens een kijkje willen nemen mee. Er is natuurlijk koffie en thee, u kunt hier gewoon met elkaar praten en spelletjes gaan doen, zo maken we er met elkaar een gezellige middag van. Deze middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van soep en broodjes.
Mocht u s`middags even aan de wandel zijn dan kunt u altijd langs komen voor een kop koffie.
Deze middag wordt u welkom geheten door Jellie Douma en Aleid Bouma.
Mocht vervoer nodig hebben om te komen, neem dan even contact op met: Aleid Bouma (tel: 520621, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hebt u nog vragen of misschien suggesties, bel gerust even T: (0512) 519289.
Een hartelijke groet van de Pastorale en Diaconale Raden 

Ouderenochtend
De volgende ouderenochtend is gepland op woensdag 7 maart. Wij beginnen om 9.45 uur en stoppen uiterlijk om 11.30 uur. Wij hopen samen in gesprek te gaan.
Iedereen is van harte welkom.

Vakantie ds. Boschma
Op 24 februari begint de voorjaarsvakantie en vanaf die dag heb ook ik een week vakantie. Even een weekje op adem komen. Kerkelijk werkster Tineke Bosma vervangt mij in deze periode. Als het nodig is kunt een beroep op haar doen.
Ds. Anne Henk Boschma

Deze keer veel nieuws via de items onder 'Laatste nieuws'. Speciale aandacht voor nieuws in de map "Nieuws van ... " en in de map  "Pastoraat". 

Zanggroep zingt op 1e paasdag
De Zanggroep ‘Menorah’ gaat weer zingen en wel op eerste Paasdag, in de ochtenddienst.
Lijkt het u leuk om ook eens mee te doen, dan bent u van harte wel welkom! Er wordt in de Menorah gerepeteerd op:
- vrijdagavond 9 maart om half 8 
- zondagavond 18 maart om half 8 (dit kan misschien nog veranderen)
- vrijdagavond 23 maart om half 8 
- vrijdagavond 30 maart om half 9 (!) = Goede Vrijdag
Als u mee wilt zingen, dan kunt u dat doorgeven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 510 868

De beker bij het Avondmaal
In de vergadering van Pastorale raad stonden wij stil bij de viering van het Avondmaal. In dat gesprek kwam naar voren dat mensen soms (tijdelijk) een verminderde weerstand hebben en dan liever niet uit de grote beker drinken. Als je kwetsbaar bent, moet je zoveel mogelijk ziektekiemen vermijden. Zij die dit zo voelen kunnen ook gebruik maken van de kleine bekertjes die op de tafel staan bij het glutenvrije brood. Mocht de grote beker een drempel zijn, dan is dat een alternatief waar u vooral gebruik van kunt maken.
Mocht u nog vragen hierover hebben, laat het ons/mij vooral weten.
Mede namens de pastorale raad,
Ds. Anne Henk Boschma,

Ouderenochtend
Op woensdag 7 februari is er weer een ouderenochtend. Wij beginnen om 9.45 en stoppen uiterlijk om 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom

25++ gespreksgroep
Op zondag 11 februari komt de 25 ++ groep bij elkaar van 20.00-21.30 uur in Menorah.
Wie mee wil doen is van harte welkom,
Ds. Anne Henk Boschma

Ontmoetingsbijeenkomsten met als thema ‘Levende Stenen’.
De eerste antwoordstrookjes met opgave voor de ontmoetingsbijeenkomsten komen binnen. Daar zijn we heel erg blij mee!
Zowel in de Menorah als in de Zuiderkerk worden vijf bijeenkomsten gehouden en op alle bijeenkomsten zijn gemeenteleden zowel uit wijk Oost als uit wijk Zuid van harte welkom. Voor deelname aan een ontmoetingsbijeenkomst in de Menorah kunt u contact opnemen met 

Sjoukje Faber, tel. 0512-522198 of per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor deelname aan een ontmoetingsbijeenkomst in de Zuiderkerk kunt u contact opnemen met Joukje Jagersma, tel. 0512-532760 of per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook als u zelf geen vervoer kunt regelen kunt u dat doorgeven.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Als het goed is hebt u een uitnodiging voor de ontmoetingsbijeenkomsten ontvangen.
Het doel van deze avonden/middagen is tweeledig: zoals de naam al aangeeft staat het ‘elkaar als gemeenteleden ontmoeten’ centraal, en tegelijkertijd willen we met elkaar in gesprek gaan over het thema van de startzondag: Levende Stenen. Net als voorgaande jaren is de voorbereiding in samenwerking met wijk Zuid gedaan, en worden zowel in de Menorah als in de Zuiderkerk weer vijf bijeenkomsten gehouden. 

In de Menorah zijn de bijeenkomsten gepland op
zondag 18 februari om 19.45 uur en
woensdag 21 februari om 14.30 uur.

In de Zuiderkerk zijn de bijeenkomsten gepland op: 
dinsdag 20 februari om 14.30 uur en om 19.30 uur en
donderdag 22 februari om 14.30 uur en om 19.30 uur. 

Bij alle bijeenkomsten zijn gemeenteleden uit beide wijken van harte welkom. Dus als een datum bij de buurkerk u beter past en/of als het u leuk lijkt eens bij de buren mee te doen, meld u dan gerust aan voor een avond bij hen.
Tegelijk met de envelop voor de actie Kerkbalans, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met daarbij een antwoordstrook waarop u aan kunt geven welke middag of avond uw voorkeur heeft. Deze antwoordstrook wordt tegelijk met de envelop van de kerkbalans weer opgehaald. 
We hopen dat er veel aanmeldingen binnen zullen komen!
Na afloop van het officiële gedeelte kan, onder het genot van een hapje en een drankje, op een meer informele wijze verder met elkaar kennis worden gemaakt en wie dat wil kan het gesprek nog even voortzetten.
We hopen dat u komt. Door uw aanwezigheid draagt u bij aan de opbouw van onze gemeente.
Een hartelijke groet van de Pastorale Raad

Neibertilla, bezoekersteam
Gemeenteleden van uit onze wijk die tijdelijk of definitief in Neibertilla wonen blijven onder de pastorale zorg van onze wijk. Ze worden daarom ook vermeld in de wijkgids bij de sectie waar zij woonden voor dat zij naar Neibertlla verhuisden. Daarnaast worden de bewoners met regelmaat bezocht vanuit een bezoekersteam dat wordt bemenst door gemeenteleden uit alle wijkgemeenten.
Elk teamlid heeft een “woonkamer” onder haar/zijn hoede. Vanuit wijk Oost waren we tot voor kort niet vertegenwoordigd in dit pastorale team en zijn we daarom op zoek gegaan naar mensen uit wijk Oost die dit team in Neibertilla willen versterken.
Inmiddels heeft een gemeentelid toegezegd om zijn bijdrage hieraan te willen leveren. Daar zijn we heel blij mee. Om het team echt goed bemenst te krijgen zou het fijn zijn als er nog iemand uit wijk Oost is die deze dankbare vrijwilligerstaak op zich wil nemen in onze gemeente.
De coördinatie van het bezoekersteam wordt verzorgd door Aukje Boersma (tel. 545056).
Zij kan u meer vertellen over het bezoekersteam.
Is dit iets voor u? Neem dan contact op met ondergetekende (tel. 0512-520 621; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Namens de Pastorale Raad wijk Oost, Aleid Bouma

Aankondiging voor de sobere maaltijd en vesper in de Stille Week, 26,27 en 28 maart
Ook dit jaar zullen gemeenteleden uit wijk Oost en Zuid gelegenheid krijgen om op de maandag dinsdag en woensdag een vesper viering te bezoeken. De vieringen zijn dit jaar in de Zuiderkerk.
Trouwe bezoekers weten dat het uur voor de vespers gebruikt kan worden om met elkaar te eten en te praten tijdens de Sobere Maaltijd.
Één ding zal dit jaar anders zijn: de Sobere Maaltijd is er alleen op maandag en dinsdag. Op de woensdag is er wél een vesper!
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. In een volgend bericht vindt u meer over tijd en thema en ook over hoe u zich kunt opgeven voor de sobere maaltijd.
Hartelijke groet van de voorbereidingscommissie.

Vraagelkaar
In Drachten-Oost zijn een kleine 40 mensen lid van Vraagelkaar.
Wat houdt Vraagelkaar eigenlijk in? Wel, gewoon er zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en u heeft geen vervoer? Even op Vraagelkaar kijken of iemand dat aanbiedt, en ja hoor, binnen de kortste keren is het geregeld. Heeft uw heg een knipbeurt nodig, en het lukt u niet? Een vraag stellen in Vraagelkaar kan altijd. Misschien kunt u dan op uw beurt weer iets voor de ander betekenen. En dan kunt u dat ook aanbieden op Vraagelkaar. Maar dan moet u wel aangemeld zijn. Dat kan via W: www.vraagelkaar.nl . Ook kunt u mailen E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heeft u geen computer, dan kunt u altijd bellen met T: (088) 78789 01.
Hebt u een vraag? Bijvoorbeeld dat u het leuk vindt om een wandeling te maken of een eindje te fietsen met iemand, nu het mooie weer aankomt??  Dan kunt u dat aangeven in Vraagelkaar, als u lid bent. Maar ook dan geldt: geen computer? Dan kunt u een vraag stellen of een aanbod doen via T: (088) 787 89 01 of mailen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen van harte dat nog meer leden van onze kerk zich willen aansluiten bij Vraagelkaar, zodat we als gemeenteleden nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Jan Holwerda en Coby de Vries

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog? Bij binnenkomst van de kerkzaal staat een doos waar men spaarkaarten in kan doen. De opbrengst valt de laatste tijd wat tegen, vandaar even een kleine aanmoediging omdat we er nog steeds mee werken. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in de doen of als een attentie te geven. Zo rond de feestdagen kunnen we gemeenteleden wat extra toe stoppen.
Uw Diaconale Raad Oost.

Koffiedrinken na de dienst

Elke zondagmorgen staat na de dienst de koffie klaar in de foyer. U kunt dan gezellig even met elkaar bijpraten onder het genot van een lekker opje koffie of thee; iedereen is van harte welkom! 
Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers. 

Om de kosten van het gezamenlijke koffiedrinken te drukken staan op de tafels en het buffet busjes, waarin door iedereen een vrijwillige bijdrage mag worden gedaan.

 

Agenda
Voor alle activiteiten in Wijk Oost willen we u graag verwijzen naar de app. Deze is te downloaden via: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.nl.protestant&rdid=mavie.nl.protestant
https://itunes.apple.com/nl/app/protestant/id727593086?mt=8
Activiteiten Drachten breed staan vermeld op de site www.pgdrachten.nl in de map activiteiten.

Berichten voor zondag a.s. mailen tot donderdag 19.00 uur aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. naar Jannie v.d. Zee, tel.  516901