Kerst project 2017

Dit jaar gaan we het project van Kind op zondag volgen.
De Bijbellezingen komen uit Jesaja.
Hij schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed inspraak.
Zijn boek lijkt wel op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit dagboek is dat het niet gaat over de dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij altijd zal komen om zijn volk te redden.
We hopen jullie te zien bij de kindernevendienst.
Leiding Kindernevendienst Menorah

Hallo allemaal
Ook de kindernevendienst heeft vakantie. Er is geen kindernevendienst op 31 december en 7 januari.
In de kerk staat dan een doos met kleurplaten en stiften klaar.
We zien jullie graag weer op 14 januari.
Groetjes, leiding Kindernevendienst

 

Jeugd en Jongeren

Adventsproject kindernevendienst
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
En jij maakt het mee.
In de Adventstijd leven we van de verwachting.
Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin.
We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde Advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.
Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de toekomst zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken.
Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken. Elke week in deze periode wordt er een nieuw stuk toegevoegd aan de projectposter voor in de kerk.
Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

Namens de leiding van de Kindernevendienst,
Gea Postma