Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in Drachten - Oost

Via het keuzemenu aan de linkerzijde van deze pagina, kunt u een onderwerp kiezen waar u meer over wilt weten.
Het keuzemenu aan de bovenzijde van deze pagina leidt u naar de andere wijkgemeentes en de algemene site van de Protestantse Gemeente Drachten.

Wijkgebonden informatie staat op de website van de eigen wijkkerk. De predikanten van Oost, hebben een eigen pagina waarin zij kerkelijk nieuws melden.
Informatie die voor heel Drachten bestemd is kunt u vinden op de centrale gemeenschappelijke website. U kunt rechtsboven naar de diverse wijken of de centrale website van de protestantse gemeente Drachten toegaan.

We hopen dat u als nieuwkomer of als 'oudgediende' in wijk Oost op de website de informatie kunt vinden die voor u van belang is.

Gedicht fan ‘e wike

de disgenoaten

’t ienfâldige gerei, it brea yn ús fermidden,
de stilte en it bidden – de dei is hast foarby.
út triennen en fertriet is dit, ús jûnsmiel, berne,
hjir meie wy werkenne wat ús ta mienskip liedt.
Jo sille oan dizze dis as teken ús ferskine,
ús mei jo frede fine, Jo, brea – Jo, wyn – Jo, fisk.

 

Ida Gerhardt 


Vrijwilligersavond wijk Oost en Zuid 2017
Benieuwd naar wat gedaan is op de vrijwilligersavond?
In de fotomap een aantal foto's en nu alvast een filmpje

 

Bezwaar tegen publicatie
Mutaties in de wijk worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Oost.
Wanneer u bezwaar heeft tegen publicatie van mutaties of wijzigingen die u aangaan, dient u dit tijdig en schriftelijk te laten weten aan de wijkscriba.